Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Almindingen


Bastemose.

Beskrivelse
IBA-80 Almindingen består af en række skovdækkede arealer på den gamle højlyng. Almindingen og plantagerne er en del af den tidligere bornholmske højlyng og udgør idag en af landets største samlede skovstrækninger.
Navnet Almindingen henviser til, at dette klippefyldte højland i gammel tid henlå som en vildsom fælles græsgang , mest bevokset med lyng og krat. Området er kuperet og rummer i dag både store sammenhængende nåletræsbevoksninger, store partier med løvskov og flere moser og skovsøer. Flere arealer er udlagt som urørt skov og græsningsareler. I den østlige del af området er der flere åbne partier med lyng.

Det samlede IBA - areal er på 7179 ha ( ca 6300 ha skov/plantage, ca 330 ha kær/mose/eng , ca 370 ha ferskvand og 179 ha rest )

Adgangsforhold
Der er gode adgangsforhold til det meste af området. Der er mange offentlige veje der går igennem lokaliteten. Mange P-pladser og rastepladser udgør et fint udgangspunkt for ture i området. Der er et vidtforgrenet net af skovveje og vandrestier.Der er flere steder mulighed for at overnatte primitivt i shelter.
Der findes udmærkede fugletårne på flg. lokaliteter: Udkæret, Bastemose (handicapvenligt), Svinemose og tre tårne i Ølene, hvoraf det nyeste på Rømersvej er handicapvenligt..
Skov- og Naturstyrelsen har udarbejdet informationsfolder over Almindingen og Rø Plantage, der kan hentes yderligere information på skovdistriktets hjemmeside (se link).
Bornholm´s Regionskommune har områdefoldere over delområderne Ølene, Varperne og Paradisbakkerne

Udnyttelse
Skovdrift. Rekreativ udnyttelse, inklusive ridning og svampeplukning.

Fakta
Kommune: Bornholm
Areal: 7286 hektar
Ejerforhold: SNS, Bornholms Regionskommune og private.

De tre alvorligste trusler:
- Dræning
- Gødskning
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Mindsket gødskning & gyllespredning
- Vandstandshævning
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 146
Sidste måned: 299

Link til denne sideNæste lokalitet