Salten Langsø

Beskyttelse
Områder omkring søens østende indgår i Vis-singkloster-fredningen, som omfatter Klosterkær, den sandede slette Rye Hede og arealer langs nordsiden af Salten Langsø, i alt 534 ha. Denne fredning danner sammen med Mossø-fredningen og Gudenå-fredningen et af de største sammenhængende fredede områder i Midtjylland (i alt 2157 ha fredet 1971-1984).
Søen er tillige en del af EF-fuglebeskyttelsesområde 33.
Vådområder, heder, enge og overdrev er omfattet af naturbeskyttelseslovens generelle beskyttelser.

Grundlag
Salten Langsø er udpeget som IBA på grundlag af store forekomster af stor skallesluger om vinteren; max. 800 i 80erne, max. 440 under Fuglenes Danmark 1993-1996, max. 780 for nogle år siden, men eksempelvis kun omkring 275 som højeste antal i slutningen af 2011.
4 liste-1 arter yngler regelmæssigt ved søen og de omliggende skove; hvepsevåge, sortspætte, isfugl og hedelærke.

Fakta
Kommuner: Horsens, Silkeborg, Skanderborg
Areal: 1658 hektar
Ejerforhold: privat

Sidevisninger
Denne måned: 30
Sidste måned: 107

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet