Salten Langsø

Sidste nyt
06-06-2012: De caretakere som kan mødes hver onsdag.
I dag var vi tre deltagere, som sluttede med en tur på Salten Næs. Her observerede vi rekordmange rødryggede tornskader, nemlig 10 hanner og en hun. Yderligere to hanner anså vi for gengangere. Kl. 8 til 9.30. Nogle dage senere så vi kun fire hanner, hvilket dog stadig er i overkanten af tidligere år.


28-12-2011: Optælling af Stor Skallesluger, 4 deltagere. Optælling fra 8 punkter - nord, øst og vest.
143 fugle, hvilket også svarer til antalene de efterfølgende dage. Derimod var der op mod 275 fugle en uge tidligere.
I samme forbindelse koordinerede vi gruppens vurdering vedr. andre fuglearter. Vi er overbevist om, at der findes mindst et par stor hornugle i området, men det er umuligt at foretage systematisk opfølgning på dette gæt, på grund af lovgivningens regler for færdsel i private skove.
13-03-2011: Vintertællingen af stor skallesluger sprang vi over, fordi søen var isdækket. I perioder med huller i isdækket talte vi op til 60 skalleslugere, det vi sige betydeligt færre end hvis søen var helt isfri.

Dagens tema var optælling af sortspætte. Der var 5 deltagere, som delte sig i tre grupper. Den bedst kendte lokalitet lod vi ligge, fordi den er tæt på en ørnerede, som ikke må forstyrres. På andre lokaliteter så vi ingen sortspætter. Ildal skov, Vadestedet og Addit skov. Det nærmeste vi kom var en grønspætte ved Vadestedet. Andet bemærkelsesværdigt var 1 hedelærke, 3 sanglærker, 1 lille korsnæb, 52 stor skallesluger, 19 sangsvaner, 1 huldue, i alt 23 arter.
Samtidigt (fra kl. 15) så andre (heraf 3 af gruppens medlemmer) 5 sortspætter i Silkeborg Nordskov og dagen efter sås en enkelt i Sønderskoven samt i Nordskoven 3-4 km fra de 5.


15-09-2010: Årets tælling af St. Skallesluger i januar blev opgivet pga. total islagt sø. Største forekomst var 15-11-2009 med 250 individer. Noget kunne tyde på at tællingen skal foregå inden jul fremover.
Sortspætte er noteret til kun et sikret ynglefund. Tendensen med nedgang fortsætter også her ved Salten Langsø.
Isfugl ses over sommeren og må formodes at have et ynglehul ved søen, dette er dog ikke registreret i 2010.
Hvepsevåge ses kredsende over skovene og er således i området. Ingen redefund er registeret.
Hedelærke og Rødrygget Tornskade optræder med deres sædvanlige antal vest og syd for søen.
Caretakergruppen kunne have brug af flere medlemmer, da området er omfattende og stort.


18-01-2009: IBA tællingen for Stor Skallesluger 2009, gav et antal på 121 på selve dagen. Der er andre obs. i vinterens løb på op til 340 stk. Søen har været totalt islagt inden IBA tællingen, så måske er de flyttet til andre lokaliteter. Søen islagt i vigene på IBA-tællingsdagen.

Fakta
Kommuner: Horsens, Silkeborg, Skanderborg
Areal: 1658 hektar
Ejerforhold: privat

Sidevisninger
Denne måned: 29
Sidste måned: 107

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet