Salten Langsø

Status
06-01-2013: IBA tælling af stor skallesluger viste det største antal i en halv snes år, mere end det dobbelte af de nærmest foregående år.
Der dog en sandsynlighed for, at der kunne tælles endnu flere om morgenen, fordi en størrelsesorden på 100 trækker til andre søer i området. Endvidere var der enighed om at lægge næste års optælling godt en måned tidligere, fordi man i tidligere år har konstateret de største antal før jul.
Flere (mindst to) havde hørt stor hornugles kald. Skønt ingen havde sent den må antages, at der findes mindst et par i området.
Enighed om, at fastsætte nogle tidspunkter, hvor vi normalt vil placere vor aktivitet. Ideen er, at på den måde mødes vi engang imellem uden at skulle aftale noget.
Dato i lige uger. Sted Ildal Bæk.
Aftenture: Kl. 19 onsdag
Rovfugle: Kl. 13 Lørdag
Morgenture: Kl. Solopgang, dog tidligst kl. 6.

18-01-2009: IBA tællingen for Stor Skallesluger 2009, gav et antal på 121 på selve dagen. Der er andre obs. i vinterens løb på op til 340 stk. Søen har været totalt islagt inden IBA tællingen, så måske er de flyttet til andre lokaliteter. Søen islagt i vigene på IBA-tællingsdagen.
28-12-2012: IBA optælling af Stor Skallesluger efter to isvintre uden optælling. Vi talte 143 fugle fra en halv snes punkter rundt om søen. Største flok var på ca 75 og næststørste på ca. 25. Lige før jul var der optalt en enkelt flok midt på søen med 245-250 individer (2 forskellige observatører). Sandsynligvis er fuglene herefter spredt til nogle af de andre søer i området.

Fakta
Kommuner: Horsens, Silkeborg, Skanderborg
Areal: 1658 hektar
Ejerforhold: privat

Sidevisninger
Denne måned: 26
Sidste måned: 107

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet