Brændegård Sø, Nørresø & skove ved Brahetrolleborg

Beskyttelse
Området er omfattet af mange fredningsbestemmelser:
Naturfredninger: Søerne og en skovbræmme er naturfredet.
Området er EF-fuglebeskyttelseslokalitet samt Habitatområde.
Søerne samt moser, enge og overdrev i området er omfattet af naturbeskyttelseslovens paragraf 3.

Fakta
Kommune: Faaborg-Midtfyn
Areal: 2575 hektar
Ejerforhold:

De tre alvorligste trusler:
- Dræning
- Fladehugst

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Ekstensiveret skovdrift
- Moseretablering
- Vandstandshævning

Sidevisninger
Denne måned: 16
Sidste måned: 94

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet