Brændegård Sø, Nørresø & skove ved Brahetrolleborg

Status
Ynglefugle:
I områdets skove er der pæne bestande af almindelige rovfugle, herunder spurvehøg og musvåge. Desuden yngler duehøg, hvepsevåge og tårnfalk.

Der er mindre bestande af Skovsneppe, huldue, rødrygget tornskade og svaleklire.

Der er store bestande af kernebider, spætmejse og stor flagspætte.

Af de mere almindelige sangere er der særdeles store bestande.

I og ved Brændegårdssø yngler Fyns største skarvkoloni. På øen yngler strandskade, fjordterne, sølvmåge og svartbag. I søen er der mindre bestande af toppet lappedykker (får de unger på vingerne ?), grågås, gravand, gråand, skeand, rørsanger, kærsanger. Desuden yngler 1-2 par rørhøg.

I Nørresø er der ikke så mange ynglefugle. Der yngler toppet lappedykker, gråand og rørsanger.

Trækfugle:
Særlig Brændegårdssø er kendt for sin rigdom på rastende vandfugle og rovfugle.

Når det sydfynske havørnepar har fået unger på vingerne, ses disse næsten daglig ved Brændegårdssøen. Her kan også ses op til 8 fiskeørne i august og september. Derudover ses de almindelig rovfugle samt blå kærhøg og rød glente regelmæssigt.

Der raster pæne flokke af grågås samt store svømmeandeflokke med flere hundrede individer af arterne gråand, skeand og krikand.

Derudover ses troldand og taffeland. Lille skallesluger og stor skallesluger ses regelmæssigt.

I Nørresø ses store flokke af gråand, troldand, taffeland og af og til en del stor skallesluger.

Fakta
Kommune: Faaborg-Midtfyn
Areal: 2575 hektar
Ejerforhold:

De tre alvorligste trusler:
- Dræning
- Fladehugst

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Ekstensiveret skovdrift
- Moseretablering
- Vandstandshævning

Sidevisninger
Denne måned: 13
Sidste måned: 94

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet