Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Karrebæk, Dybsø & Avnø Fjorde


Fladstrand med Gavnø til venstre. Foto Finn Jensen.

Beskyttelse
Fjordområdet er udpeget som EF - fuglebeskyttelses område nr. 81 og som Ramsar - område nr. 20.

Delområder som Lindholm, Enø overdrev, Dybsø og Avnø er beskyttet af landgangs forbud og færdsel i yngletiden.

Grundlag
Udpegede ynglefugle som kræver særlig opmærksomhed :

Spidsand, Klyde, Almindelig Ryle, Fjordterne, Havterne, Dværgterne og Havørn.

Rastende fugle, trækgæster :

Knobsvane, Sangsvane, Sædgås, Grågås, Troldand, Blishøne, Havørn og Vandrefalk .

Fakta
Kommuner: Næstved, Vordingborg
Areal: 11480 hektar
Ejerforhold: Private ejere,kun Dybsø og Avnø ejes af staten

De tre alvorligste trusler:
- Jagt
- Sejlads
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Færdselsbegrænsning
- Jagtbegrænsning
- Øget græsning

Sidevisninger
Denne måned: 340
Sidste måned: 489

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet