Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Karrebæk, Dybsø & Avnø Fjorde


Knobsvane på rede ved Gavnøbroen (Vasen).Foto Finn Jensen.

Beskrivelse
De lavvande fjordområder og Smålandfarvandet, uden for fjordene, har stor betydning for mange rastende ænder, gæs, svaner, lappedykkere og vadefugle.Her kan de ligge i læ for vejr og vind for at indtage store mængder af føde i form af ålegræs og diverse bunddyr. Store dele af lokaliteten er jagtfredet og det har vandfuglene fundet ud af. Ligeså snart jagten går ind søger de ind i reservaterne til fred og ro.

En meget stor del af lokaliteten består af strandeng med rolige strande hvor mange vadefugle kan tanke op under trækket.

Lindholm, Enø overdrev, Dybsø, Fladstrand og Avnø er her kerneområder. Disse lokaliteter huser langt de fleste ynglefygle og også de vigtigste. Spidsand, Klyde, Hav -Fjord og Dværgterne.

Lindholm, Enø overdrev og Dybsø indgår i Projekt Fugle på øer og Holme.
Storstrøms Amt har i samarbejde med lokale ornitologer lavet årlige tællinger siden 1996 på ovenstående lokaliteter.
Disse tællinger fortsættes fra 2007 i samarbejde med Grønt center i Nykøbing Falster.


Siden 2006 har Caretaker gruppen, bestående af lokale ornitologer, lavet rastefugle tællinger i fjordområdet.

Adgangsforhold
Se under lokaliteterne.

Aktuelle ture og aktiviteter i fjordområdet :

Se ny side i kolonnerne ude til venstre.


Fakta
Kommuner: Næstved, Vordingborg
Areal: 11480 hektar
Ejerforhold: Private ejere,kun Dybsø og Avnø ejes af staten

De tre alvorligste trusler:
- Jagt
- Sejlads
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Færdselsbegrænsning
- Jagtbegrænsning
- Øget græsning

Sidevisninger
Denne måned: 202
Sidste måned: 464

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet