Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Karrebæk, Dybsø & Avnø Fjorde

Nedenstående liste giver en oversigt over de dellokaliteter, som området er inddelt i. Ved at klikke på dem kan du få vist detaljerede oplysninger omkring den enkelte lokalitet.
I tilfælde af at der er observationer fra den enkelte lokalitet indenfor de seneste 30 dage, vises et link til disse efter lokaliteten.

Avnø (se seneste obs. - ynglepar 2024)
Avnø Fjord (se seneste obs.)
Avnø Røn (se seneste obs.)
Basnæs Fed ved Dybsø fjord (se seneste obs.)
Dybsø
Dybsø Fjord Vest
Dybsø Fjord Øst (se seneste obs.)
Dybsø Røn
Enø Overdrev (se seneste obs. - ynglepar 2024)
Fladstrand (se seneste obs. - ynglepar 2024)
Gavnø (se seneste obs.)
Gødensholm, Karrebæk Fjord
Jarsskov (se seneste obs.)
Karrebæk Fjord (se seneste obs.)
Karrebæksminde Bugt ud for Enø og Dybsø
Knudshoved Odde (vest for Draget) (se seneste obs.)
Knudshoved Odde øst for Draget til Knudsskov (se seneste obs.)
Knudshoved Odde øst for Knudskov (se seneste obs.)
Knudsskov på Knudshoved Odde (se seneste obs.)
Kostræde (se seneste obs.)
Kostræde, Enge nord for (se seneste obs.)
Krageholm Strøm (se seneste obs.)
Lindholm, Karrebæk Fjord
Lønned Skov (se seneste obs.)
Mulvig (se seneste obs.)
Næbbet og Strømmene ved Enø (se seneste obs.)
Næs (Vordingborg Kommune) (se seneste obs.)
Næs Strand ved Avnø Fjord (se seneste obs.)
Saltø å`s udløb i Karrebæk Fjord
Sofielyst
Svinø Strand (se seneste obs.)
Svinø Vig (se seneste obs.)

Fakta
Kommuner: Næstved, Vordingborg
Areal: 11480 hektar
Ejerforhold: Private ejere,kun Dybsø og Avnø ejes af staten

De tre alvorligste trusler:
- Jagt
- Sejlads
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Færdselsbegrænsning
- Jagtbegrænsning
- Øget græsning

Sidevisninger
Denne måned: 343
Sidste måned: 489

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet