Hovvig

Beskyttelse
Allerede for mange år siden var man klar over, at Hovvig var et særpræget og meget spændende område. Den første fredning af Hovvig skete i midten af fyrrerne, hvor den daværende ejer, lod en frivillig fredning tinglyse på det meste af ejendommen. Kun den nordligste del af området blev ikke fredet. Fredningen blev revideret i midten af tresserne, igen på frivillig foranledning af ejerne, dog var det stadig muligt at drive jagt i området.

Med statens overtagelse i 1979 sikredes området yderligere ved en administrativ fredning, hvilket bl.a. indebar, at den nordlige del af Hovvig nu også sikredes mod udstykning og dræning. Jagtmulighederne blev begrænset, og driften af området skulle ske med størst mulig hensyn til de store naturværdier i området.

Endelig i 1996 udlægges hele Hovvig som vildtreservat. Derudover indføres der begrænsninger i jagt på vandfugle på nogle af de tilgrænsende private landarealer, og fjorden ud for Hovvig bliver jagtfredet. Med oprettelsen af dette vildtresevat har man dels sikret det rige fugleliv, der er i området, og dels givet almindelige mennesker mulighed for fortsat at opleve fuglelivet på tæt hold.

Grundlag
EF-fuglebeskyttelses- og EF-habitatområder (nr. 97) samt Natura 2000-område nr. 164.

Udpegningsgrundlaget er store rastforekomster af Skeand og Hvinand

Fakta
Kommune: Odsherred
Areal: 241 hektar
Ejerforhold: Staten

De tre alvorligste trusler:
- Dræning
- Færdsel
- Ræv

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Jagtbegrænsning
- Regulering af windsurfing
- Rævebekæmpelse

Sidevisninger
Denne måned: 111
Sidste måned: 218

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet