Vestlige Vejler, Arup Holm & Hovsør Røn

Nedenstående liste giver en oversigt over de dellokaliteter, som området er inddelt i. Ved at klikke på dem kan du få vist detaljerede oplysninger omkring den enkelte lokalitet.
I tilfælde af at der er observationer fra den enkelte lokalitet indenfor de seneste 30 dage, vises et link til disse efter lokaliteten.

Arup Vejle (se seneste obs.)
Hovsør (se seneste obs.)
Hovsør øst
Langvad
Oddegårde, Hannæs
Tømmerby Fjord (se seneste obs.)
Tømmerby, Vejlerne
Vesløs Vejle (se seneste obs. - ynglepar 2022)
Østerild Fjord (se seneste obs. - ynglepar 2022)

Fakta
Kommune: Thisted
Areal: 3842 hektar
Ejerforhold: Aage V. Jensens Fonde

De tre alvorligste trusler:
- Mink
- Tilgroning
- Vandforurening

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Minkbekæmpelse
- Vandstandshævning
- Øget høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 32
Sidste måned: 101

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet