Stavns Fjord

Nedenstående liste giver en oversigt over de dellokaliteter, som området er inddelt i. Ved at klikke på dem kan du få vist detaljerede oplysninger omkring den enkelte lokalitet.
I tilfælde af at der er observationer fra den enkelte lokalitet indenfor de seneste 30 dage, vises et link til disse efter lokaliteten.

Albuen Besser Rev (se seneste obs.)
Armhoved (Arm Hage) (se seneste obs.)
Barnekold (se seneste obs.)
Besser Made (Maden)
Besser Rev (se seneste obs.)
Bosserne
Brokold
Draget Besser Rev (se seneste obs.)
Egholm Samsø
Eskeholm
Gammelholm
Grønhoved
Havnehagen (se seneste obs.)
Hesselholm+Hesselholm Made
Hjortholm
Hundsholm
Hønsepold Besser Rev
Karlskold
Kolderne (ynglepar 2020)
Kyholm
Langør
Lilleholm
Lilleøre (se seneste obs.)
Lindholm med Rumpen
Mejlesholm
Samsø Østerflak havområde
Stavns Fjord (se seneste obs.)
Stavns Fjord norddel
Stavns Fjord østdel/Østerfjord (se seneste obs.)
Sværm
Vejrø (ynglepar 2020)
Yderste Holm m. Evesholm (se seneste obs. - ynglepar 2020)
Øster Hedekrog
Østerhede (Nordby Hede) (se seneste obs.)

Fakta
Kommuner: Samsø, Århus
Areal: 15467 hektar
Ejerforhold: Privat

De tre alvorligste trusler:
- Tilgroning
- Vadegræs

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Rævebekæmpelse
- Øget græsning

Sidevisninger
Denne måned: 78
Sidste måned: 337

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet