Mørke Kær

Artsliste og antal
Liste over fuglearter set ved Mørke Kær (kilde: DOFbasen og numre af ØBF's medlemsblad Gejrfuglen):

Der er truffet 177 arter på lokaliteten i perioden 1969-2019 (ekskl. ikke-godkendte obs):

(Med største observationer fra lokaliteten nævnt i parentes)

Lille lappedykker (max. 3 ex.)
Toppet lappedykker (max. 8/4 1989 43 ex.)
Gråstrubet lappedykker (max. 4 ex.)
Sorthalset lappedykker (max. 6 ex.)
Skarv
Fiskehejre (max. 5/2 2005 21 ex.)
Rørdrum (hørt 5/4 2008)
Sort stork (set 9/6 2002)
Hvid stork (set 1/6 1995, 16/5 2003 (2 ex.) og 23/4 2008)
Skestork (1 ex. 9/7 2016)
Knopsvane (max. 9/4 2000 85 ex.)
Pibesvane (set i 1982 og 2000)
Sangsvane (max. 2/3 2004 155 ex.)
Sædgås (set i 1990 og 2009)
Blisgås (set i 2007, 2010, 2011 (6 ex.)
Grågås
Snegås (10/3 2011)
Indisk gås (2 ex. på mark Termestrup enge 29/5 2017)
Canadagås (max. 15/1 2005 82 ex.)
Bramgås (set 24/3 2009 6 ex.)
Nilgås (set i 2004, 2005 og 2006, op til 2 ex.)
Gravand (max. 40 ex.)
Mandarinand
Pibeand (max. 27/3 2005 90 ex.)
Krikand (max. 27/3 1982 80 ex.)
Gråand (max. 653 ex.)
Spidsand (max. 8 ex. 24/3 2010)
Atlingand (max. 13/5 1998 6 ex.)
Skeand (max. 21/4 1998 17 ex.)
Knarand (max. 18 ex.)
Taffeland (max. 5/2 2008 88 ex.)
Troldand (max. 27/2 2005 210 ex.)
Bjergand (set i 1983, 1989 og 1993, max. 10 ex.)
Ederfugl (3 obs, 1991-1993)
Hvinand (max. 5/2 2005 54 ex.)
Lille skallesluger (set i 1985, 1986, 1989, 2005, 2006, 2010 (4 ex.)
Toppet skallesluger (set 1973, 1986 og 1996, 2 ex.)
Stor skallesluger (max. 13/3 1983 150 ex.)
Hvepsevåge
Rød glente
Havørn
Rørhøg (max. 10/5 1998, 5 ex.)
Blå kærhøg
Duehøg (set i 1982 og 1997)
Spurvehøg
Musvåge
Fjeldvåge
Fiskeørn
Tårnfalk
Lærkefalk (max. 1987 og 2021 2 ex.)
Dværgfalk (set i 1987)
Aftenfalk (set i 2009)
Vandrefalk (set i 2007 og 2021)
Trane (27/3 2019 1 ex.)
Agerhøne (max. 13/1 1999 15 ex.)
Fasan
Vandrikse (max. 8/7 1998 6 ex.)
Plettet rørvagtel (hørt i 2000)
Engsnarre
Grønbenet rørhøne (max. 7/6 1971 20 ex.)
Blishøne (max. 28/3 1993 250 ex.)
Strandskade (max. 2 ex.)
Klyde (max. 27/5 1998 3 ex.)
Hjejle (max. 10/10 1992 55 ex.)
Vibe (max. 20/7 1985 820 ex.)
Lille præstekrave (max 4 ex.)
Stor præstekrave (7/7 2016)
Almindelig ryle
Islandsk ryle (2021)
Krumnæbbet ryle (22/7 2017 3 ad rst)
Temmincksryle (12/5 2009 5 ex.)
Brushane (max. 8 ex.)
Dobbeltbekkasin (max. 18 ex.)
Skovsneppe (1 6/1 2018)
Storspove (max. 1 ex.)
Småspove (1 trk 24/7 2018)
Sortklire (max. 7 ex.)
Rødben (max. 3 ex.)
Hvidklire (max. 3 ex.)
Svaleklire (max. 10 ex.)
Tinksmed (max. 35 ex.)
Mudderklire (max. 20/5 1982 10 ex.)
Odinshane (15/6 2015)
Dværgmåge (max. 23/4 2006 6 ex.)
Hættemåge (max. 23/5 1989 532 ex.)
Stormmåge (max. 1080 ex.)
Sildemåge
Sølvmåge (max. 37 ex.)
Svartbag
Fjordterne
Havterne (27/7 2009 10 ex.)
Dværgterne (set i 1970-1974, 1982, 1998, 2006 og 2009, max. 30/7 2006 6 ex.)
Sortterne (set i 1979, 1982, 1984-1986, 1989, 2007, 2015 (max. 16/5 1979 5 ex.)
Rovterne (14/6 1978 1 ex. og 16/7 2013 2 ex.)
Huldue (max. 3 ex.)
Ringdue (max. 64 ex.)
Tyrkerdue
Gøg (max. 23/5 1998 17 ex.)
Skovhornugle (hørt i 1983, 1998 og 2005)
Mosehornugle (16/4 1985 1 ex.)
Mursejler (max. 10/6 1999 500 ex.)
Isfugl (max. 2 ex.)
Biæder (set 24/7 2004, 1 ex.)
Grønspætte (set i 1995)
Stor flagspætte
Sortspætte (16/7 2015)
Vendehals (19/5 1981 1 ex.)
Sanglærke
Digesvale
Landsvale (max. 500 ex.)
Bysvale
Engpiber (max. 50 ex.)
Skovpiber
Gul vipstjert (alm. og nordlig race) (max. 7 ex.)
Hvid vipstjert (max. 17 ex.)
Bjergvipstjert
Gærdesmutte (max. 12 ex.)
Jernspurv (max. 13 ex.)
Rødhals
Nattergal (max. 23/5 1998 49 ex.)
Blåhals (ult. 1960'erne)
Rødstjert
Bynkefugl (max. 2 ex.)
Solsort
Sjagger
Sangdrossel
Vindrossel
Misteldrossel (max. 2 ex.)
Græshoppesanger (max. 2 ex.)
Flodsanger (hørt 4/6 1995)
Sivsanger (max. 2 ex.)
Kærsanger (max. 2/6 1998, 20 ex.)
Rørsanger (max. 23/5 1998 111 ex.)
Drosselrørsanger (set i 1978, 1989, 1990, 1991, 1998)
Gulbug (max. 2 ex.)
Gærdesanger (max. 2 ex.)
Tornsanger (max. 23/5 1998 32 ex.)
Havesanger (max. 23/5 1998 25 ex.)
Munk (max. 17/5 1998 18 ex.)
Skovsanger (set i 1998)
Gransanger (max. 10/5 1998 24 ex.)
Løvsanger (max. 19/5 1998 75 ex.)
Fuglekonge
Broget fluesnapper (set i 2001)
Grå fluesnapper (set i 1982)
Halemejse (max. 13 ex.)
Skægmejse (2017 og 2019, max. 5 ex.)
Sumpmejse (max. 3 ex.)
Blåmejse
Musvit
Topmejse (set i 2009)
Pungmejse (max. 14/6 1998 7 ex.)
Spætmejse (2013)
Rødrygget tornskade (set i 1998 og 2006)
Stor tornskade (set i 1998, 2008 og 2009)
Skovskade (max. 4 ex.)
Husskade (max. 19 ex.)
Allike (max. 200 ex.)
Råge (max. 400 ex.)
Gråkrage (max. 39 ex.)
Ravn (max. 2 ex.)
Stær (max. 27/6 1972 1000 ex.)
Gråspurv
Skovspurv
Bogfinke (max. 17 ex.)
Kvækerfinke (max. 20 ex.)
Grønirisk (max. 80 ex.)
Stillits (max. 4 ex.)
Grønsisken
Tornirisk
Lille gråsisken
Stor gråsisken
Dompap (max. 8 ex.)
Kernebider (set i 1998)
Gulspurv (max. 6/12 1981 47 ex.)
Rørspurv (max. 10/5 1998 62 ex.)
Bomlærke

Fakta
Kommune: Syddjurs
Areal: 158 hektar
Ejerforhold: Private

De tre alvorligste trusler:
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 34
Sidste måned: 220

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet