Mørke Kær


Snerle i mosen.

Dyr og planter
Den højere vegetation domineres af pil (især gråpil og femhannet pil) og vorte-birk, desværre breder Kæmpe Bjørneklo sig også i området.

Der er fundet bl.a. Odder i området. Herudover er der ifølge DOFbasen truffet Hare, Krondyr og Rådyr i Mørke Kær.

Fiskelivet i søerne er så vidt vides ikke blevet nærmere beskrevet. En lystfisker har berettet, at der findes en god geddebestand i nogle af mosesøerne, og at han selv har fanget gedder på op til 10 kg her.

Østjysk Biologisk Forening har i perioden 1982-1986 lavet mere systematiske undersøgelser i Mørke Kær (Publiceret i bladet Gejrfuglen vol. 18 1982 og vol. 23 1987). Her er følgende pattedyr, padder og krybdyr omtalt:

Pindsvin
Almindelig spidsmus
Dværgmus
Muldvarp
Ræv
Grævling
Hermelin
Brud
Ilder
Mink
Odder
Husmår
Rådyr
Krondyr (12/1 2009 12 hanner ml. mosen og Rosenholm Slot. Det forlyder, at der senere skydes et krondyr i selve mosen)
Hare
Egern
Mosegris
Brun rotte
Butsnudet frø
Spidssnudet frø
Skrubtudse
Skovfirben
Stålorm
Hugorm (fundet i begyndelsen af 1970'erne og anses nu for forsvundet)
Snog (ældre iagttagelser foreligger)

Om odderen berettes, at den primo 1980'erne "er sjælden, men muligvis endnu regelmæssig gæst i mosen". "Mørke Kær har gennem en lang årrække været kendt for at huse arten, men efter 1970 er den blevet betydeligt sjældnere". "Efter 1953 er ca. 7 stk fundet druknet i ruser hos en enkelt fisker". I løbet af 1980'erne bliver ruserne udstyret med stopriste, således at odderen ikke længere kan trænge ind og drukne i fiskeredskaberne.


Fakta
Kommune: Syddjurs
Areal: 158 hektar
Ejerforhold: Private

De tre alvorligste trusler:
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 187
Sidste måned: 168

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet