Mørke Kær


Århus Amts informationstavle om historien bag Mørke Kær.

Mosens historie
Pindstrup Mosebrug brød store mængder tørv til salg i Mørke Mose fra 2. Verdenskrig til 1959. Men også før den tid blev der gravet tørv af Rosenholm Gods, især til eget forbrug. Tørven blev brugt til brændsel – og gravningen har skabt alle de søer, man kan se i dag.

”Alt i alt var der om sommeren cirka hundrede mennesker i sving, der hvor vi i dag kun hører rørsangerens og nattergalens sang og vindens hvisken i tagrørene”. Erindring af gartner Kjeld la Cour.

(Kilde: Informationstavle i fugletårnet i Mørke Kær)

Fakta
Kommune: Syddjurs
Areal: 158 hektar
Ejerforhold: Private

De tre alvorligste trusler:
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 186
Sidste måned: 168

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet