Bølling Sø


Sydlige del af søen. Foto Niels Peter Brøgger

Litteratur
Tidligere fugletællinger i området:

Christiani, C. 1930 Fuglelivet i Bøllingsø. - DOFT 24: 137-145.


Grøn, P. N. 1996 Plante- og dyrelivet i Bølling Sø-området 1996. Undersøgelse af vegetation, fugle, pattedyr, krybdyr, padder og vandinsekter. (Fugle behandles på s. 11-13 og 63-157). Rapport til Skov- og Naturstyrelsen udarbejdet af Bio Consult.

Fakta
Kommuner: Ikast-Brande, Silkeborg
Areal: 828 hektar
Ejerforhold: Statsejet

Sidevisninger
Denne måned: 49
Sidste måned: 422

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet