Lovns Bredning

Arter
Lille Lappedykker
Toppet Lappedykker
Gråstrubbet Lappedykker
Nordisk Lappedykker
Sorthalset Lappedykker
Rørdrum
Silkehejre
Fiskehejre
Sort Stork
Hvid Stork
Knopsvane
Pibesvane
Sangsvane
Sædgås
Kortnæbbet Gås
Dværggås
Grågås
Canadagås
Lysbugeet Knortegås
Rustand
Gravand
Pibeand
Knarand
Krikand
Gråand
Spidsand
Atlingand
Skeand
Taffeland
Troldand
Bjergand
Sortand
Hvinand
Lille Skallesluger
Toppet Skallesluger
Stor Skallesluger
Rød Glente
Havørn
Rørhøg
Blå Kærhøg
Duehøg
Spurvehøg
Musvåge
Fjeldvåge
Fiskeørn
Tårnfalk
Dværgfalk
Vandrefalk
Agerhøne
Fasan
Vandrikse
Grønbenet Rørhøne
Blishøne
Trane
Strandskade
Klyde
Stor Præstekrave
Hjejle
Strandhjejle
Vibe
Islandsk
Sandløber
Dværgryle
Almindelig Ryle
Brushane
Dobbeltbekkasin
Skovsneppe
Stor Kobbersneppe
LilleKobbersneppe
Lille Regnspove
Stor Regnspove
Sortklire
Rødben
Hvidklire
Svaleklire
Tinksmed
Mudderklire
Stenvender
Dværgmåge
Hættemåge
Stormmåge
Sildemåge
Sølvmåge
Svartbag
Fjordterne
Havterne
Sortterne
Søkonge
Ringdue
Tyrkerdue
Gøg
Sneugle 1911.
Kirkeugle
Natugle
Skovhornugle
Mosehornugle
Mursejler
Isfugl
Hærfugl
Sortspætte
Stor Flagspætte
Sanglærke
Digesvale
Landsvale
Bysvale
Engpiber
Gulvibstjert
Bjergvipstjert
Hvid Vipstjert
Vandstær: Vandstær
Gærdesmutte
Nattergal
Bynkefugl
Stenpikker
Solsort
Sjagger
Sangdrossel
Vindrossel
Misteldrossel
Græshoppesanger
Kærsanger
Rørsanger
Gærdesanger
Tornsanger
Gransanger
Fuglekonge
Halemejse
Blåmejse
Musvit
Rødrygget
Skovskade
Husskade
Allike
Råge
Krage
Ravn
Stær
Gråspurv
Skovspurv
Grønirisk
Greenfinch
Stillits
Grønsisken
Tornirisk
Gråsisken
Hvidsisken
Snespurv
Gulspurv
Rørspurv
Kornværling


Hvis der er tilføjelser så kontakt mig, se under Caretaker.

Fakta
Kommuner: Skive, Vesthimmerlands, Viborg
Areal: 7513 hektar
Ejerforhold:

De tre alvorligste trusler:
- Opdyrkning
- Tilgroning
- Vandforurening

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Ekstensiveret landbrug
- Stop for udstykning
- Øget afgræsning

Sidevisninger
Denne måned: 69
Sidste måned: 133

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet