Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Rungstedlund

Ringmærkning
Kasseringmærkning

I foråret 2009 blev der for første gang foretaget systematisk ringmærkning af reservatets kasserugende småfugle og deres unger. Forud for mærkningen, der fandt sted 3 gange imellem 21. maj og 3. juni blev alle kasser gået igennem og repareret for at sikre, at reservatets fugle havde de bedste ynglemuligheder.
Kassegennemgangen bar frugt i maj måned med mange ynglepar af musvitter og blåmejser. I alt blev der på de 3 mærkningsdage sat ring på 112 musvitter, heraf 97 levedygtige unger, resten forældrefugle. Blåmejserne brugte også kasserne flittigt og i alt kom 28 levedygtige unger på vingerne ultimo maj, primo juni. For begge arter varierede kuldstørrelsen imellem 4-8 unger pr. ynglepar, men et enkelt blåmejse-par formåede at opfostre hele 9 unger.
I alt lykkedes det 14 par musvitter og 5 par blåmejser at opfostre levedygtige unger i reservatets opsatte redekasser.
Det bliver spændende at følge om nogle af reservatets egne redeunger vender tilbage til parken for selv at yngle. Det bliver vi meget klogere på i løbet af foråret.


Vinterfuglemærkning

Rungstedlunds fuglereservat besøges af mange overvintrende fugle, der søger føde i haven.
For at få et mere detaljeret indblik i diversiteten og antallet af vinterfugle i haven, blev der foretaget ringmærkning omkring reservatets foderpladser i alt 5 gange fra medio december til primo marts. Dette arbejde har bidraget med mange spændende oplysninger omkring de fugle, der søger føde ved reservatets foderpladser henover vinteren.
I alt er 14 forskellige fuglearter blevet registreret i forbindelse med ringmærkningen. Arter som musvit, blåmejse og solsort er måske ikke overraskende de mest almindelige gæster ved foderpladsen med henholdsvis 32, 7, og 8 nymærkninger henover vinteren. Haven gæstes imidlertid også af en lang række andre arter, der optræder i mindre antal. Af standfugle kan nævnes gråspurv og skovspurv, men også spændende parkfugle som træløber (1), spætmejse (3), halemejse (1) og stor flagspætte (2) har fået ring om benet i vinterens løb.
Sumpmejsen var også aktivt fødesøgende omkring foderpladsen igennem hele perioden og 5 forskellige individer blev ringmærket. Ud af de 5 blev 4 aflæst på senere tidspunkt, hvilket indikerer at 5 fugle er et godt bud på det totale antal af overvintrende sumpmejser i reservatet.
Kun få finker fik ring på, 2 grønirisker, 2 bogfinker og 2 kvækerfinker. Især kvækerfinkerne er udprægede trækfugle, der yngler i Norge, Finland og østpå ind i Rusland. Op imod 20 forskellige individer af kvækerfinker sås fouragere omkring foderpladsen, imens grønsiskenerne kvidrede fra toppen af lærketræerne. Hvor kunne det være spændende, hvis en af ”vores” fugle fra reservatet blev genmeldt fra det store udland.
I forbindelse med ringmærkningen har vi fået indblik i antallet af overvintrende fugle, der i foråret blev udklækket eller selv ynglede på reservatets område. I alt er der i vinterperioden blevet aflæst 6 musvitter og hele 10 blåmejser, som fik ring på i det forgangne år. 3 ud af de 6 musvitter var aflæsninger fra tidligere på vinteren og fortæller noget om fuglenes stedtrosfasthed over tid, men de 3 øvrige aflæsninger var af fugle mærket helt tilbage under redekassemærkningen i foråret. En af ungerne i et kuld på 5, mærket 27/5 09 i kasse 35, blev aflæst på foderpladsen 4/1 2010. Også 2 individer, mærket som gamle ynglefugle i foråret i henholdsvis kasse 14 og 155 blev aflæst 21/12 09 og 13/2 2010.
Flere af de overvintrende blåmejser bar også ringe fra tidligere. 5 individer mærket ved foderpladsen blev aflæst samme sted senere på vinteren. 2 blåmejseunger begge mærket 27/5 09, men i 2 forskellige redekasser blev aflæst ved foderpladsen samme dag, den 21/12 09. Også en gammel hun mærket i foråret 21/5 09, blev aflæst 1/4 10 som gæst ved foderautomaterne.

Allerede i løbet af et enkelt års ringmærkning kan man danne sig et godt overblik over fuglelivet og fuglenes adfærd i og omkring reservatet. Det bliver meget spændende at være med på nærmeste hold, når endnu en ynglesæson snart går i gang og uden tvivl vil bidrage yderligere til vores viden om reservatets mange fugle.

Fakta
Kommune: Hørsholm
Areal: 15 hektar
Ejerforhold: Rungstedlundfonden

Sidevisninger
Denne måned: 110
Sidste måned: 229

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet