Stavns Fjord

STATUS
YNGLEFUGLE I STAVNS FJORD 2006:

Skarv 2958 par (DMU)
Fiskehejre 20 - 30 par
Knopsvane 3 - 5 par
Gravand 5 - 7 par
Ederfugl ? (DMU-tælling)
Toppet Skallesluger 2 - 4 par
Klyde 10 - 12 par
Strandskade 10 - 12 par
Stor Præstekrave 2 - 4
Vibe 2 - 4
Rødben 3 - 5 par
Sølvmåge 130 150 par
Sildemåge 7 - 10 par
Svartbag 15 - 20 par
Stormmåge 0 par
Havterne 45 - 50 par
Tejst 25 - 30 par
Sanglærke 10 - 15 par
Engpiber 20 - 30 par
Rørspurv 5 - 10 par

FUGLE I STAVNS FJORD D. 02-01-2007
(det er pt. ikke muligt at oploade IBA-tællinger)

NORDLIGE del:
Skarv 142
Fiskehejre 2
Grågås 8
Mørkbuget Knortegås 12
Gravand 138
Gråand 365
Pibeand 14
Ederfugl 170
Hvinand 300
Toppet Skallesluger 14
Stor Skallesluger 1 han
Musvåge 3
Spurvehøg 2
Blishøne 58
Strandskade 66
Stor Regnspove 93
Svartbag 8
Sølvmåge 60
Vindrossel 2
Gråkrage 18
Stillits 1
Gulspurv 2

SYDLIGE del:
Sangsvane 82
Grågås 136
Mørkbuget Knortegås 144
Sortbuget Knortegås 1
Gravand 97
Gråand 155
Pibeand 55
Spidsand 10
Hvinand 140
Musvåge 2
Strandskade 4
Vibe 92
Stor Regnspove 5
Svartbag 4
Sølvmåge 115
Hættemåger 65
Solsort 1
Musvit 1
Gråkrage 300
Allike 400
Bomlærke 75

YNGLEFUGLE I STAVNS FJORD 2007
25.08.2007

Skarv ca. 2600 par
Fiskehejre 20 - 30 par
Knopsvane 3 - 4 par
Gravand 5 - 7 par
Ederfugl ? (DMU-tælling)
Toppet Skallesluger 2 - 4 par
Klyde 6 par
Strandskade 10 - 12 par
Stor Præstekrave 3 - 5 par
Vibe 3 - 5 par
Rødben 3 - 5 par
Sølvmåge ca. 120 par
Sildemåge ca. 10 par
Svartbag ca. 20 par
Stormmåge 1 - 2 par
Havterne ca. 40 par
Tejst 25 - 30 par
Sanglærke 10 - 15 par
Engpiber 20 - 30 par
Rørspurv 5 - 10 par
Bomlærke 2 - 4 par

YNGLEFUGLE I STAVNS FJORD 2008
12.11.2008

Status er i store træk uændret i forhold til 2007. Dog er der 3 undtagelser.

1. Skarvbestanden er igen steget til ca. 3.300 par.

2. Dværgternen er efter 5 år tilbage i Stavns Fjord som ynglefugl med 2 - 3 par.

3. Fjordterner, 2 - 3 fugle, blev set sammen med havterner i nærheden af havternekolonien på Hjortholm. Men ynglende fjordterner blev ej konstateret.

Fakta
Kommuner: Samsø, Århus
Areal: 15467 hektar
Ejerforhold: Privat

De tre alvorligste trusler:
- Tilgroning
- Vadegræs

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Rævebekæmpelse
- Øget græsning

Sidevisninger
Denne måned: 80
Sidste måned: 337

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet