Stavns Fjord

GODE FUGLELOKALITETER
BOLBRO SAND, bugten ved P-pladsen ved Besser Rev: Sti ad Besser Rev til Draget samt sti SV langs Stavns Fjord over for Brokold.

BESSER REV: fra 15. juli - 31. marts, sti til Hønsepold og Havnehage. 5,5 km

KOLDERNE: Bedste observations post: Hønsepold på Besser Rev.

BARNEKOLD: Fra dæmningen med informationstavle er der meget fine oversigtsforhold over den sydlige del af Stavns Fjord mod Hjortholm, Karlskold og Eskeholm.

GRØNHØJ: Fra Grønhøj ved Naturskolen kan hele den nordlige del af Stavns Fjord overskues. Informationstavle.

Fakta
Kommuner: Samsø, Århus
Areal: 15467 hektar
Ejerforhold: Privat

De tre alvorligste trusler:
- Tilgroning
- Vadegræs

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Rævebekæmpelse
- Øget græsning

Sidevisninger
Denne måned: 83
Sidste måned: 337

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet