Tinglev Mose & Ulvemose


Fra medio sept til medio okt kan man se masser af stære i mosen. De begynder at gå til ro fra ca. 1 time før solnedgang.

Kalender
Aktuelt i Tinglev Mose:

Onsdag den 12. maj 2012
Vi mødes i mosen ved Søhuset kl. 08.00. Jeg regner med at turen slutter igen kl. ca. 11.00.
Vi går en tur rundt i mosen for at se og høre de fugle, der er i mosen på dette tidspunkt.
Der plejer at optræde enten syngende eller fouragerende blåhals, fyrremejse, græshoppersanger, trane, vandrikse og rørhøg på turen. Derudover plejer de fleste ynglende småfugle at være på plads.
Mosen kan være meget fugtig på denne årstid, så vandtæt fodtøj anbefales.
Mødested: Søhuset med tilkørsel fra Visgårdvej. Følg skiltningen enten fra Bajstrup eller Bjerndrup.
Turleder: Egon Iversen. Tlf. 74 41 57 19.

Morgentur i Tinglev Mose - Fuglenes dag
Søndag den 27 maj 2012 kl. 05.00 - ca. 08.00.
Vi håber på mange spændende sangfugle. Mosen plejer at kunne byde på 20 syngende nattergal, flere græshoppersangere og en del kærsangere. Derudover ser eller hører vi normalt blåhals, vandrikse, fyrremejse, dobbeltbekasin, trane og rørhøg.

Måske er myggene ved at være glubske, derfor vil det være fornuftigt at tage myggebalsam med.
Mødested: Søhuset med tilkørsel fra Visgårdevej. Følg skiltningen til Tinglev mose enten fra syd Bajstrup eller fra nord Bjerndrup.
Turleder: Egon Iversen tlf. 74 41 57 19Tinglev Mose
Lørdag d. 09. april 2011 kl. 16:00 – ca. 19:00
Vi vil på turen rundt i mosen se på de fugle, der er i mosen på dette tidspunkt.
Mosen er meget fugtig, så vandtæt fodtøj er absolut nødvendigt.
Mosen er et EF-fuglebeskyttelsesområde og indgår derfor i DOF’s Caretakerprojekt.
Mulighed for Rørdrum, Trane og Rørhøg.
Mødested: ved Søhuset med tilkørsel fra Visgårdvej. Følg skiltningen fra Bajstrup eller Bjerndrup.
Turleder: Egon Iversen (74415719).

Tinglev Mose
Onsdag d. 18. maj 2011 kl. 08.00 – ca. 11.00
Vi vil på turen rundt i mosen se på de fugle, der er i mosen på dette tidspunkt.
Mosen er meget fugtig, så vandtæt fodtøj er absolut nødvendigt.
Mulighed for Nattergal, Græshoppesanger og mange af mosens andre sangere.
Mødested: Ved Søhuset med tilkørsel fra Visgårdvej. Følg skiltningen fra Bajstrup eller Bjerndrup.
Turleder: Egon Iversen. Tlf. 74 41 57 19.

Tinglev Mose
Onsdag den 19. 05. 2010
Tid: 08.00 – ca. 11.00

Vi vil på turen rundt i mosen se på de fugle, der er i mosen på dette tidspunkt.
Mosen er meget fugtig, så vandtæt fodtøj er absolut nødvendigt.
Mosen er et EF-fuglebeskyttelsesområde og indgår derfor i DOF’s Caretakerprojekt.
Mulighed for Nattergal og mange af mosens andre aftensangere.

Mødested: ved Søhuset med tilkørsel fra Visgårdvej. Følg skiltningen fra Bajstrup eller Bjerndrup.
Turleder: Egon Iversen (74415719).Tinglev Mose
Lørdag den 09. 04. 2010
Tid: 16.00 – ca. 19.00

Vi vil på turen rundt i mosen se på de fugle, der er i mosen på dette tidspunkt.
Mosen er meget fugtig, så vandtæt fodtøj er absolut nødvendigt.
Mosen er et EF-fuglebeskyttelsesområde og indgår derfor i DOF’s Caretakerprojekt.
Mulighed for Rørdrum, Trane og Rørhøg

Mødested: ved Søhuset med tilkørsel fra Visgårdvej. Følg skiltningen fra Bajstrup eller Bjerndrup.
Turleder: Egon Iversen (74415719).


Tinglev Mose
Onsdag d. 6. maj 08:00 til ca. kl. 11:00 2009.
Vi vil på turen rundt i mosen lytte og se på de fugle, der er i mosen på dette tidspunkt. Mosen er meget fugtig, så gummistøvler/vandtæt fodtøj er absolut nødvendig. Mosen er et EF-fuglebeskyttelses-område og indgår derfor i DOF’s Caretakerprojekt. Der er set/hørt Rørdrum, Trane og Rørhøg i mosen. Der plejer at være massevis af sangere. Nattergalen er sikkert dukket op.
Tag selv kaffe med.

Mødested: Ved Søhuset med tilkørsel fra Visgårdvej. Følg skiltningen fra Bajstrup eller Bjerndrup.
Turleder og caretaker: Egon Iversen (74 41 57 19)


Tinglev Mose
Lørdag d. 4. april 2009 kl. 18:00 til kl. ca. 20:30
Vi vil på turen rundt i mosen registrere de fugle, der er i mosen på dette tidspunkt. Mosen er meget fugtig, så gummistøvler/vandtæt fodtøj er absolut nødvendig. Mosen er et EF-fuglebeskyttelses-område og indgår derfor i DOF’s Caretakerprojekt. Der er at set eller hørt Rørdrum, Trane og Rørhøg i mosen på denne årstid. De tidlige foråssangere plejer også at vise sig. Endelig går der normalt massevis af stære til ro i mosen.

Mødested: Ved Søhuset med tilkørsel fra Visgårdvej. Følg skiltningen fra Bajstrup eller Bjerndrup.
Turleder og caretaker: Egon Iversen (74 41 57 19)


Tinglev Mose
Lørdag den 05. april 2008 kl. 18:00.
Vi vil på turen rundt i mosen registrere de fugle, der er i mosen på dette tidspunkt. Mosen er meget fugtig, så gummistøvler/vandtæt fodtøj er absolut nødvendig. Mosen er et EF-fuglebeskyttelses-område og indgår derfor i DOF’s Caretakerprojekt. Der er set/hørt Rørdrum, Trane og Rørhøg i mosen. Vi plejer også at se massevis af stære, der går til ro.
Mødested: Ved Søhuset med tilkørsel fra Visgårdvej. Følg skiltningen fra Bajstrup eller Bjerndrup.
Turleder: Egon Iversen (74 41 57 19).


Tinglev Mose
Onsdag den 07.05.08 kl. 08:00 - 11:00.
Vi vil på turen rundt i mosen registrere de fugle, der er i mosen på dette tidspunkt. Mosen er meget fugtig, så gummistøvler/vandtæt fodtøj er absolut nødvendig. Mosen er et EF-fuglebeskyttelses-område og indgår derfor i DOF’s Caretakerprojekt. Der er set/hørt Rørdrum, Trane og Rørhøg i mosen. Der plejer at være massevis af sangere.
Tag selv kaffe med.
Mødested: Ved Søhuset med tilkørsel fra Visgårdvej. Følg skiltningen fra Bajstrup eller Bjerndrup.
Turleder: Egon Iversen (74 41 57 19).


Tinglev Mose
Søndag den 29. 05. 08 Tid: 05.00 – 08.00.
Vi vil på turen rundt i mosen se og høre de fugle, en sønderjysk mose i udvikling kan byde på.
Mosen er meget fugtig, så vandtæt fodtøj er absolut nødvendigt.
Mosen er et EF-fuglebeskyttelses-område og indgår derfor i DOF’s Caretakerprojekt.
Mulighed for Rørdrum, Nattergal og mange andre sumpfugle. Tag selv kaffe med.
Mødested: Ved Søhuset med tilkørsel fra Visgårdvej. Følg skiltningen fra Bajstrup eller Bjerndrup.
Turen indgår i arrangementerne omkring Fuglenes Dag 2008
Turleder: Egon Iversen (74 41 57 19).


Lørdag den 2. juni 2007
har Gert Fahlberg observeret en bisamrotte svømme i sumpen foran tårnet. En interessant førsetgangs iagttagelse.
Bisamrotten er iagttaget flere steder i Sønderå-systemet, som Tinglev Mose har afløb til gennem Almstrup Kanal. Bisamrotten har ved dens færden en gavnlig indflydelse på omsætning af vegetationen. Rotten kan derfor opfattes som et dyr med en ønskelig positiv indflydelse på dynamikken i mosens økologi.
Læs mere om bisamrotteprojektet i Sønderjylland på internettet.


Tinglev Mose - Fuglenes dag - morgentur.
Søndag den 27. 05. 2007
Mødetid: 5.00 til kl. ca. 8.00.
Vi vil på turen rundt i mosen se og høre de fugle, en sønderjysk mose i udvikling kan byde på.
Mosen er meget fugtig, så vandtæt fodtøj er absolut nødvendigt.
Mosen er et EF-fuglebeskyttelses-område og indgår derfor i DOF’s Caretakerprojekt.
Mulighed for Nattergal og mange andre spændende sumpfugle.
Tag selv kaffe med.

Mødested: Ved Søhuset med tilkørsel fra Visgårdvej. Følg skiltningen fra Bajstrup eller Bjerndrup.
Turleder: Egon Iversen (74 41 57 19).
Alle er velkomne.

Fuglenes dag omtalt i JydskeVestkysten den torsdag 24. 05. 07

Stå op sammen med fuglene
Af René Andersen
Tlf. 7332 5000, redaktion.aabenraa@jv.dk

TINGLEV: Det er fuglenes dag den 27. maj, og det markeres blandt andet i Tinglev med en morgentur.
Pinsesøndag er der mulighed for at opleve fuglekoret sammen med dygtige ornitologer fra Dansk Ornitologisk
Forening. Turen varer to-tre timer og alle er velkomne.
Turlederen Egon Iversen tager deltagerne med på en tur rundt i Tinglev Mose og fortæller om fuglene. Mosen er et EF-fuglebeskyttet område og indgår derfor i et særligt beskyttelses- og oplysningsprojekt i Dansk Ornitologisk Forening. Man må selv medbringe kaffe og husk
vandtæt fodtøj - mosen er fugtig.
Dansk Ornitologisk Forening har 13.000 medlemmer landet over. DOF beskytter fuglene i naturen og arrangerer spændende udflugter for de naturinteresserede.
Turen begynder ved Søhuset på Visgårdvej klokken 5.00. Følg skiltningen fra Bajstrup eller Bjerndrup.

Den 11. 03. 2007
Masser af overnattende stære, der ankommer til området ca ½ time før solnedgang. Omkring solnedgang er flokken samlet og giver flot flyveopvisning over Nørresø. Ved solnedgang går de til ro. Lidt afhængigt af skydække.


Ture i Tinglev Mose forår 2007.

Onsdag den 02. 05. 07 kl. 8.00 - ca. 11.00.
Noget nyt med en tur en hverdag for pensionister og andre der kan deltage.
Vi vil registre fugle under turen rundt i mosen, der på denne årstid kan være meget sumpet. Husk derfor vandtæt fodtøj.
Tag selv kaffe med. Turleder sørger for rundstykker. Derfor ønskes tilmelding til lederen.
Mødested: Søhuset med tilkørsel fra Visgårde vej. Følg skiltningen fra Bjerndrup eller Bajstrup.
Turleder: Egon Iversen (74415719)
Alle er velkomne.

Tinglev Mose.
Onsdag 16. maj kl.19:00
Stedet er kendt for sine mange sangfugle, men der kunne også dukke et par overraskelser op?
Mødested: Det gamle hus. Indkørsel fra syd.
Leder: Orla Jessen. Tlf. 74 44 20 72. Fællestur DOF/OAS.


DOF-FUGLETUR 21.5.2006:

Næste arrangement i mosen foregår den 21. maj 2006 kl. 05.00. Vi vil gå en morgentur for at lytte til og se mosens fugle.

INDVIELSE AF ETAPE 2 13. 6. 2006
Indvielsesfest:
Stisystemet i Tinglev Mose indvies på tirsdag den 13. juni 2006 klokken 19.
Mødested er Søhuset, hvortil der er adgang for kørende trafik fra Visgårdevej.
Tinglevs borgmester Susanne Beier og Thorkild Dahl Nielsen fra amtets tekniske udvalg indleder indvielsen, hvorefter Aksel Bek sammen med naturvejledere fra amtet viser rundt på en naturvandring på stierne i Tinglev Mose.

Fakta
Kommune: Aabenraa
Areal: 919 hektar
Ejerforhold: Tinglev Mose privat/stat, Terkelsbøl Mose privat

De tre alvorligste trusler:
- Jagt
- Tilgroning
- Vandforurening

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Jagtbegrænsning
- Mindsket gødskning & gyllespredning
- Vandstandshævning
- Øget græsning

Sidevisninger
Denne måned: 99
Sidste måned: 172

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet