Tinglev Mose & Ulvemose

Litteratur
Jørn Eskildsen, Jens Gregersen, Søren Højager og Knud Pedersen:
Rapport over ornitologiske iagttagelser på sønderjyske lokaliteter sommeren 1971.

Dybbro, T. & M. Iversen 1983: Fuglelokaliteter i Sønderjyllands Amt. – Dansk Ornitologisk Forening, 102 s.

Nielsen, Morten 1997:
Fuglelokaliteterne i Sønderjyllands Amt. - Dansk Ornitologisk Forening.

Bio/Consult:
Oversigt over antallet af ynglefugle ved undersøgelse i Tinglev Mose 1998 for Sønderjyllands Amt.

Fakta
Kommune: Aabenraa
Areal: 919 hektar
Ejerforhold: Tinglev Mose privat/stat, Terkelsbøl Mose privat

De tre alvorligste trusler:
- Jagt
- Tilgroning
- Vandforurening

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Jagtbegrænsning
- Mindsket gødskning & gyllespredning
- Vandstandshævning
- Øget græsning

Sidevisninger
Denne måned: 95
Sidste måned: 172

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet