Tinglev Mose & Ulvemose


En solrig dag først i april kan du være heldig at se en Hugorm tage solbad i mosen.

Lige nu!

Lige nu omkring den 1. april venter vi på at ynglefuglene vender tilbage til mosen. De første er ankommet, og har bestat de bedste yngleterretorier. Det gælder for Trane, Rørdrum, Grågås og Rørspurv. Rørhøgen ankommer også sidst i marts for at indtage sit yngleterritorium. Vandrikse optræder i et pænt antal, ligesom Fyrremejsen ses og høres flere steder i mosen. Dobbeltbekkasinen bræger over mosen i flertal, og Sangdroslen lader sin røst flittigt lyde over mosen. Hen mod solnedgangstid går flere tusinde stære til ro i rørene, så der er noget at se på uanset, hvornår du vælger at gå en tur i mosen.

Fakta
Kommune: Aabenraa
Areal: 919 hektar
Ejerforhold: Tinglev Mose privat/stat, Terkelsbøl Mose privat

De tre alvorligste trusler:
- Jagt
- Tilgroning
- Vandforurening

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Jagtbegrænsning
- Mindsket gødskning & gyllespredning
- Vandstandshævning
- Øget græsning

Sidevisninger
Denne måned: 96
Sidste måned: 172

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet