Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Frøslev Plantage & Frøslev Mose


Blåhals han

Nyhed 2011/2012
BLÅHALS.
30.07.11
Endelig! En blåhals han samt en blåhals juv. med de fineste prikker på bryst/hals. Første sikre fund af ynglende blåhals i mosen.

YNGLEFUGLE 2011. (Udvalgte)
1 par Duehøg på rede i Plantagen. Ukendt ynglesusses.
1 par Stor hornugle på rede i Plantagen. Ukendt ynglesusses.
15-18 syngende Turteldue i Plantagen.
2 syngende Huldue.
2 par Sortspætte. I plantagen. 4 unger ringmærket hvert sted. 3 hunner samt 1 han.
3 syngende Natravne i plantagen.
3 syngende Hedelærke i Plantagen.
14 syngende Sortstrubet Bynkefugl. 10 i Mosen samt 4 i Plantagen.
13 syngende Skovsanger. 3 i Mosen samt 10 i Plantagen.
50-55 Rødrygget Tornskade. 10 i Mosen samt 40-45 i Plantagen.
1-2 syngende Blåhalse i Mosen.
5 syngende Græshoppesanger i Mosen.

Fakta
Kommune: Aabenraa
Areal: 2279 hektar
Ejerforhold: Skov og Naturstyrelsen/Privat

De tre alvorligste trusler:
- Dræning
- Næringsstofbelastning
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Ekstensiveret skovdrift
- Vandstandshævning
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 105
Sidste måned: 184

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet