Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Frøslev Plantage & Frøslev Mose

Status ynglefugle 2012 (udvalgte)
TRANE. I april sås en trane på rede, men desværre kom der ingen unger.
BLÅHALS. Sidste års succes fortsatte ikke. En syngende han obs. hele foråret.
SORTSTRUBET BYNKEFUGL. 3 par i plantagen og 9 par i mosen.
RØDRYGGET TORNSKADE. 10 par i mosen og 44-48 par i plantagen.
SKOVSANGER. 9 par i plantagen. Sidste års par i mosen forsvundet.
HEDELÆRKE. 3 par i plantagen.
GRÆSHOPPESANGER. 6 par i mosen.
TURTELDUE. 17 par i plantagen.
HULDUE. 3 par i plantagen. 2 par i syd og 1 par i nord.
NATRAVN. 1 par i plantagen.
SORTSPÆTTE. Det sydlige par rugede på æg, men formentlig på golde æg, så derfor ingen unger i år. Sidste år 2 par med unger (oplysn. fra Hans Christensen).
DUEHØG. På reden i det sædvanlige redetræ i plantagen. Ukendt ungeantal.
STOR HORNUGLE. Uglen set i plantagen, men reden ikke fundet.

Fakta
Kommune: Aabenraa
Areal: 2279 hektar
Ejerforhold: Skov og Naturstyrelsen/Privat

De tre alvorligste trusler:
- Dræning
- Næringsstofbelastning
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Ekstensiveret skovdrift
- Vandstandshævning
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 99
Sidste måned: 184

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet