Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Karrebæk, Dybsø & Avnø Fjorde


Parti fra Jarsskov.Foto Finn Jensen

Basnæs Fed og Jars Skov.
Afgræsset enge med mindre rørskov og blandet løv/granskov.To fugletårne i skoven, et i østkanten med udsigt over Dybsø fjord og et i vestkanten med udsigt over Basnæs Fed og lidt af Dybsø fjord.

Ynglefugle :

Fiskehejrekoloni i Jarsskov, Gravand, Skeand, Strandskade, Klyde, Stor Præstekrave og Rødben.

Rastende fugle :

Havørn raster af og til i kanten af Jarsskov.

Adgangs forhold :

Kør ad landevejen mod Vordingborg, fra Næstved. Drej af i Vester Egesborg mod Svenstrup og følg skiltet mod Jars Skov.
Parker på den lille p - plads i nordenden.
Gå ad grusstien ind i skoven og efter ca. 300 m. ligger det østlige fugletårn i skovkanten med udsigt over den østlige del af Dybsø fjord. Gå tilbage til grusvejen og fortsæt til vej - t, drej til højre og følg vejen ud til skiltet i vestsiden. Her ligger det andet fugletårn som vender mod vest med udsigt over Basnæs Fed.

Fakta
Kommuner: Næstved, Vordingborg
Areal: 11480 hektar
Ejerforhold: Private ejere,kun Dybsø og Avnø ejes af staten

De tre alvorligste trusler:
- Jagt
- Sejlads
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Færdselsbegrænsning
- Jagtbegrænsning
- Øget græsning

Sidevisninger
Denne måned: 384
Sidste måned: 242

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet