Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Karrebæk, Dybsø & Avnø Fjorde


Knobsvaner med unger. Foto Finn Jensen.

Dybsø.
Kreaturafgræsset ø med 2 morænebakker, fugtige strandenge, loer og småsøer.Stor vade nodrvest for øen.

Øen er med i projekt Fugle på øer og holme.

Ynglefugle :

Gråstrubet Lappedykker, Knobsvane, Grågås, Ederfugl, Spidsand, Atlingand, Stormmåge, Hættemåge, Havterne, Dværgterne, Strandskade, Klyde, Vibe, Stor Præstekrave, Rødben.

Rastende fugle :

Samme som Enø Overdrev.

Adgangs forhold :

Der er landgangs forbud i yngletiden.Der kan sejles over udløbet men ikke uden aftale med Skov og Natur Styrelsen.

Øen overskues bedst fra Enø Overdrev ( se under Enø ) og fra nordkysten af Svinø. Her parkeres på den yderste p - plads ved Svinø strand og vejen følges ned forbi Svinø havn.
Langs kysten, mod nord, er der et lille spor frem til kreaturindhegningen. Her kan der observeres fra.

Fakta
Kommuner: Næstved, Vordingborg
Areal: 11480 hektar
Ejerforhold: Private ejere,kun Dybsø og Avnø ejes af staten

De tre alvorligste trusler:
- Jagt
- Sejlads
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Færdselsbegrænsning
- Jagtbegrænsning
- Øget græsning

Sidevisninger
Denne måned: 141
Sidste måned: 464

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet