Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Karrebæk, Dybsø & Avnø Fjorde


Snelandskab.Foto Finn Jensen.

Enø
Enø Overdrev :

Strandenge med fugtige partier, småøer, loer, kreaturafgræsset overdrev med tjørn og store vader nord for overdrevet.

Ynglefuglene er gået en del tilbage siden starten af 1990 erne, pga. predation fra Ræv og øget fritidsaktiviteter.

Enø overdrev er med i projekt Fugle på øer og Holme.

Ynglefugle :

Knobsvane, Spidsand, Stormmåge, Havterne, Dværgterne, Vibe, Stor Præstekrave, Rødben, Klyde, Gul Vipstjert.

Rastende fugle :

Toppet Lappedykker, Knobsvane, Pibeand, Gråand, Spidsand, Skeand, Strandskade, Lille Kobbersneppe, Klyde, Stor Præstekrave, Vibe, Hjejle, Strandhjejle, Almindelig Ryle, Islansk Ryle, Dværgryle, Rødben, Sortklire, Hvidklire, Stor Regnsporve, Havørn og Vandrefalk.

Adgangs forhold :

Der køres frem til Draget, fra Karrebæksminde, her kan der parkeres på den lille p - plads.Gå frem langs stranden til stenden som er i hegnet.
Vi hensyn til fuglelivet ved at gå op på overdrevet og ikke på stranden.
Gå hele vejen ud til krattet midt på overdrevet. Undervejs kan der observeres mod nord ud mod vaderne og i krattet sidder der mange småfugle i træktiden.

Længst ude mod øst kan Dybsø overskues. Også her er der ved lavvande store vader med mange fugle.Specielt Terner og Vadefugle men også Havørne og Vandrefalk.

Enø, Næbbet og Strømmene :

Fugtige enge med rørskov og store vader.

Ynglefugle :

Knobsvane, Toppet Skallesluger, Hættemåge, Strandskade og Rødben.

Rastende fugle :

Grågås, Lille Kobbersneppe, Rødben, Hvidklire og Almindelig Ryle.

Adgangs forhold :

Stil bilen på p - pladsen ved DUIs hytte og gå ad vejen forbi feriecenteret.Ved den lille bugt, langs vejen, kan lokaliteten overskues uden at forstyrre de fastboende som bor tættes på.

En anden mulighed er at stå ved sejlklubben og kigge mod nordøst, ud mod Lindholm.

Fakta
Kommuner: Næstved, Vordingborg
Areal: 11480 hektar
Ejerforhold: Private ejere,kun Dybsø og Avnø ejes af staten

De tre alvorligste trusler:
- Jagt
- Sejlads
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Færdselsbegrænsning
- Jagtbegrænsning
- Øget græsning

Sidevisninger
Denne måned: 427
Sidste måned: 489

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet