Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Karrebæk, Dybsø & Avnø Fjorde


Sangsvaner ved Fladstrand.Foto Finn Jensen

Gavnø og Fladstrand
Lavvandet nor der omkrandses af Gavnø mod vest og Vejlø mod øst.
Langstrakte strandenge med kreaturafgræsning

Fladsåen løber ud i Fladstrand i den nordlige del og her findes de største rørskove.

Større skovpartier på Gavnø og på Vejlø.

Markerne rundt om Fladstrand byder på mange rastende Grågæs, Canadagæs og Sangsvaner. Fra efterår og til det spæde forår.

Ynglefugle :

Lille Lappedykker, Toppet Lappedykker,
Knobsvane, Gravand, Spidsand, Atlingand,
Rørhøg, Musvåge, Tårnfalk, Havørn, Vandrikse, Vibe, Dobbelt Bekkasin, Natugle, Skovhornugle og Sivsanger.

Rastefugle :

Lille Lappedykker ( 180 ), Toppet Lappedykker ( 230 ),Knobsvane, Sangsvane ( 800 ), Pibesvane, Grågås ( 3.000 ), Canadagås ( 4.000 ), Lille Skallesluger ( 200 ), Troldand ( 20.000 ), Pibeand, Gråand, Taffeland ( 3.000 ), Hjejle ( 2.000 ), Vibe, Havørn ( op til 22 ), Vandrefalk ( 1-2 ), Rørhøg, Blå Kærhøg og Fjeldvåge.

Af de lidt mere sjældne skal nævnes :

Hvid Stork ( 26 ), Almindelig Kjove, Kortnæbbet Gås, Snegås, Hvidøjet And, Rødhovedet And, Engsnarre, Kongeørn, Jagtfalk.

Adgangs forhold :

Parker bilen på p- pladsen i Vejlø skov og gå ad skov vejen frem til kanten.Herfra kan Fladstrand overskues mod vest og nord.
Ofte ses her Havørn, Vandrefalk og mange rastende gæs og ænder.

På Gavnø er der desværre ikke længere mulighed for at gå ture. Øen kan dog overskues fra Ydernæs, parker ved sejlklubben eller på Fiskehusvej, syd for Næstved. Fra sydkanten af Appenæs, her er en lille p -plads og fra Sjællands siden ved ishuset, på vejen til Karrebæksminde.
Mange gæs og også Havørn ses jævnligt raste på øen, foruden det faste Havørne par og deres afkom.


Fakta
Kommuner: Næstved, Vordingborg
Areal: 11480 hektar
Ejerforhold: Private ejere,kun Dybsø og Avnø ejes af staten

De tre alvorligste trusler:
- Jagt
- Sejlads
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Færdselsbegrænsning
- Jagtbegrænsning
- Øget græsning

Sidevisninger
Denne måned: 184
Sidste måned: 464

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet