Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Karrebæk, Dybsø & Avnø Fjorde


Knudshoved Odde. Foto Jens Dithmarsen.

Knudshoved Halvø ( v. for Draget )
Langstrakt overdrev med småbakker og en del små søer. Mindre skov på østdelen.
Afgræsning af Galloway køer.

Ynglefugle :

Knobsvane, Ederfugl, Toppet Skallesluger, Stor Skallesluger, Strandskade, Stor Præstekrave, Rødben, Gul Vipstjert, Rødrygget Tornskade, Karmindompap.
Tidligere var her også Høgesanger og Pirol.

Rastende fugle :

Skarv, Knobsvane, Sangsvane, Sædgås, Blisgås, Grågås, Canadagås, Gravand, Fløjlsand, Hvinand, Lille Skallesluger, Stor Skallesluger, Havørn, Blå Kærhøg, Musvåge, Fjeldvåge, Blishøne, Hjejle og Skovsneppe.

Adgangs forhold :

Parker på pladsen i Knudskov og følg vejen igennem skoven frem til Draget. Ved meget højvande kan Draget være svær at passere. Det kan også lade sig gøre at cykle på odden med en terræn gående cykel.
Følg de små stier ud på Odden.Helt ude på spidsen er der en lille morænebakke hvorfra store dele af Karrebæksminde bugt og Smålandsfarvandet kan overskues.

Fakta
Kommuner: Næstved, Vordingborg
Areal: 11480 hektar
Ejerforhold: Private ejere,kun Dybsø og Avnø ejes af staten

De tre alvorligste trusler:
- Jagt
- Sejlads
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Færdselsbegrænsning
- Jagtbegrænsning
- Øget græsning

Sidevisninger
Denne måned: 328
Sidste måned: 242

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet