Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Karrebæk, Dybsø & Avnø Fjorde


Lindholms nordøstside.Foto Finn Jensen

Lindholm
Kreaturafgræsset ø, af bla. Mufloner, lille granbevoksning og lavtliggende strandenge med et lille nor.

Fra 2006 er det blevet forbudt at foretage landgang i yngletiden. Øen har været yndet udflugtsmål for kano, kajak, kite - og vindsurfere. Samt folk på overnatning med telt i ynglekolonierne.


Øen er en del af Projekt Fugle på øer og Holme.

Ynglefugle :

Knobsvane, Grågås, Ederfugl, Toppet Skallesluger, Gråand, Troldand, Blishøne, Strandskade, Klyde, Stor Præstekrave, Vibe, Dobbelt Bekkasin, Rødben, Hættemåge, Stormmåge, Sølvmåge, Fjordterne, Havterne og Engpiber.

Af de mere uregelmæssige skal nævnes :

Dværgterne, Splitterne og Sorthoved Måge.

Rastende fugle :

Havørn, Kongeørn, Vandrefalk.

Adgangs forhold :

Det er ikke tilladt at gå i land i yngletiden.

Øen ses bedst fra Karrebæk vejen.
Det er også muligt at se øen fra Borrenakke skoven, Saltøs skovs sydøstlige del. Parkerings plads ved ishuset ved Karrebækvej.

Fakta
Kommuner: Næstved, Vordingborg
Areal: 11480 hektar
Ejerforhold: Private ejere,kun Dybsø og Avnø ejes af staten

De tre alvorligste trusler:
- Jagt
- Sejlads
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Færdselsbegrænsning
- Jagtbegrænsning
- Øget græsning

Sidevisninger
Denne måned: 186
Sidste måned: 464

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet