Hovvig

Artsliste for Hovvig
Følgende 261 fuglearter er registreret i Hovvig:

Rødstrubet Lom 12/12 1993, 3/4 1994, 12/10 2007
Sortstrubet Lom 6/12 1975, 1/6 1977, 24/8 2009
Lille Lappedykker Yngler fåtalligt – er aftaget, ses marts - november
Toppet Lappedykker Yngler, ses hele året, flest marts - november
Gråstrubet Lappedykker Ynglede indtil 2002, ses nu oftest kun marts - maj
Nordisk Lappedykker Første 5/5 1969, siden 4 obs, sidst 10/3-12/3 2000
Sorthalset Lappedykker Enkelte ses næsten hvert år april - september
Sule 1/10 1995 1 over det sydlige bassin
Storskarv Yngler, ses hele året
Rørdrum Enkelte obs året igennem - yngler måske visse år
Silkehejre Første 4/6 1993, siden 7 fugle, årlig siden 2005
Sølvhejre Første 12/4 1999, siden 6 fugle, årlig siden 2006
Fiskehejre Yngler, ses hele året
Sort Stork 17/4 - 21/4 1983, 18/5 1999, 26/5 2000
Hvid Stork Meget sjælden trækgæst, ses ca. hvert 3. – 5. år
Sort Ibis 24/9 - 25/9 1994
Skestork 14/6 + 1/7 - 29/7 1998, 18/4 2000
Afrikansk Skestork 12/9 - 25/9 1994 - kategori E
Flamingo August 1962, 20/5 1984 2, 20/9 1987, 20/8 1992
Lille Flamingo 3/5 1999 - kategori E
Knopsvane Yngler, ses hele året
Sort Svane 8/4+12/4 2003, 20/5 2007, 27/1 2008 - kategori E
Pibesvane Trækgæst marts - april og oktober - november
Sangsvane Vintergæst oktober - marts
Sædgås Fåtallig træk- og vintergæst oktober – marts
Kortnæbbet Gås Sjælden træk- og vintergæst september – april
Blisgås Fåtallig træk- og vintergæst oktober - marts
Dværggås 5/3 1989
Grågås Yngler, ses hele året
Indisk Gås (kategori E) 20/5 - 23/5 1985 2, 1998 op til 6, 15/3 - 19/3 2000
Snegås 5/2 - 11/2 1995 – kategori E
Kanadagås Vintergæst november - marts
Bramgås Træk- og vintergæst oktober - april
Knortegås Trækgæst maj - juni og september – november
Nilgås 20/10 2009
Rustand Første 28/7 1989 2, siden 3 fund, senest 17/6 2007
Gravand Yngler, ses hele året
Pibeand Ses hele året
Chilensk Pibeand 2/7, 8/7 – 9/7 2000 – kategori E
Knarand Yngler, ses hele året
Krikand Yngler sandsynligvis, ses hele året
Amerikansk Krikand 16/4 – 17/4 1995, 25/4 1998
Gråand Yngler, ses hele året
Spidsand Trækgæst august - oktober
Atlingand Yngler muligvis, ses april – juli/august
Skeand Yngler, ses hele året
Rødhovedet And Første 24/8 1970, siden 5 obs, senest 19/10 2002
Taffeland Yngler, ses hele året
Troldand Yngler, ses hele året
Bjergand Vintergæst (oktober) november - maj
Ederfugl Har ynglet, ses hele året - men sjælden inde i vigen
Havlit Ses af og til i april – maj og november - december
Sortand Ses knapt årligt februar – maj og juni - september
Fløjsand Første 7/5 1977, siden 6 obs, senest 6/12 2009
Hvinand Ses hele året
Lille Skallesluger Vintergæst (oktober) november – marts (april)
Toppet Skallesluger Yngler, ses hele året
Stor Skallesluger Vintergæst (oktober) november - marts (april)
Amerikansk Skarveand 1 fugl huserede fra 14/10 2006 – 21/12 2008
Hvepsevåge Trækgæst maj - juni og august - september
Sort Glente Meget sjælden trækgæst april - maj, ikke årlig
Rød Glente Trækgæst marts - maj og august - oktober
Havørn Ses hele året med spredte observationer. Tiltaget
Rørhøg Yngler, ses (marts) april – september (oktober)
Blå Kærhøg Træk- og vintergæst (august) september - maj
Steppehøg 6/5 1984, 19/9 2009
Hedehøg Sjælden trækgæst maj og august - september
Duehøg Vintergæst september - april
Spurvehøg Yngler, ses hele året
Musvåge Yngler, ses hele året
Fjeldvåge Træk og vintergæst (august) september – maj
Stor Skrigeørn 22/4 2007
Kongeørn Første 4/1 1970, siden 12 fugle, sidst 24/10 2007
Fiskeørn Trækgæst marts/april - maj og august - september
Tårnfalk Yngler, ses hele året
Aftenfalk Sjælden trækgæst maj og august - oktober
Dværgfalk Trækgæst april - maj og september - oktober
Lærkefalk Trækgæst april - maj og september - oktober
Vandrefalk Trækgæst april - maj og september - oktober
Agerhøne Tidligere almindelig, nu yderst sjælden – uddød?
Vagtel 26/5 1995, 31/5 1995, 11/6–16/6 1995, 20/5 2000
Fasan Yngler, ses hele året
Vandrikse Yngler, ses marts – september (december)
Plettet Rørvagtel Uregelmæssigt gæst april - september
Engsnarre 22/6 - 23/6 1973, ultimo maj 1975 Grønbenet Rørhøne Yngler, ses (januar) marts - november
Blishøne Yngler, ses hele året
Trane Trækgæst marts - maj
Strandskade Yngler af og til, ses februar – august (oktober)
Klyde Trækgæst april – august (oktober)
Lille Præstekrave Har ynglet, ses april - maj og juli - september
Stor Præstekrave Har ynglet, ses marts - september
Hvidbrystet Præstekrave 6/8 - 9/8 1992, 3/8 1998
Pomeransfugl Første 12/10 1992, siden 6 obs, senest 14/9 2008
Hjejle Træk- og vintergæst, ses hele året
Strandhjejle Trækgæst juli - august, mest kun overflyvende
Vibe Yngler, ses februar - november
Islansk Ryle Trækgæst juli - september
Sandløber Første 17/8 1982 2, yderst uregelmæssig gæst
Dværgryle Trækgæst juli - september
Temmincks Ryle Trækgæst maj og juli – august (sepember)
Krumnæbbet Ryle Trækgæst juli - september
Almindelig Ryle Trækgæst juli – oktober (november)
Kærløber Første 26/7 1975, siden 13 obs senest 9/8 2008
Brushane Trækgæst maj og juli - oktober
Enkelt Bekkasin Sjælden træk- og vintergæst, marts - december
Dobbelt Bekkasin Har ynglet, ses marts - november
Tredækker Første 11/5 1978 2, siden 4 obs, senest 4/8 2009
Skovsneppe Træk- og vintergæst oktober - maj
Stor Kobbersneppe Trækgæst april - maj og juli - august, ikke årlig
Lille Kobbersneppe Trækgæst juli - september
Småspove Trækgæst juli - august, oftest kun overflyvende
Stor Regnspove Trækgæst april og juni - september
Sortklire Trækgæst april - september
Rødben Yngler, ses hele året
Damklire Første 9/9 1973, siden 5 obs senest 22/5 2000
Hvidklire Trækgæst april - september
Svaleklire Trækgæst april - september
Tinksmed Trækgæst april - maj og juli - september
Mudderklire Trækgæst april - maj og juli - september
Stenvender Meget sjælden trækgæst, august – ikke årlig
Odinshane Trækgæst juni og august – september
Mellemkjove 18/5 1985
Almindelig Kjove 9/10 1975, 18/8 2005
Lille Kjove 2/10 1994
Sorthovedet Måge 27/5 1994 2, 18/10 1998, 10/8 2000
Dværgmåge Træk- og sommergæst april - oktober
Hættemåge Har ynglet, ses hele året
Stormmåge Yngler, ses hele året
Sildemåge Uregelmæssig, ses april - oktober
Sølvmåge Yngler, ses hele året
Gråmåge 29/3 1995
Svartbag Yngler, ses hele året
Ride 16/1 1983, 29/12 1990, 24/1 1993, 5/6 2007
Sandterne 7/8 1995, 14/7 1999
Rovterne Sjælden trækgæst juli - august, ikke årlig
Splitterne Trækgæst april – september
Fjordterne Træk- og sommergæst april – september
Havterne Trækgæst april - september
Dværgterne 18/6 1973 2, siden 5 obs, senest 18/7 2008
Sortterne Trækgæst maj - september, ikke årlig
Hvidvinget Terne 13/5 7, 14/5 31, 15/5 2 alle 1997, 19/5 2007 2
Lomvie 12/9 2008
Søkonge 19/11 1989
Huldue Trækgæst februar - april og september - oktober
Ringdue Yngler, ses hele året
Tyrkerdue Strejfende lokale fugle forekommer ret sjældent
Turteldue Trækgæst maj - september, ikke årlig
Gøg Yngler, ses maj - august
Høgeugle 4/10 1983
Natugle Yngler, ses hele året
Skovhornugle Yngler, ses hele året
Mosehornsugle Trækgæst april - maj og oktober
Natravn Trækgæst maj
Mursejler Trækgæst maj - september
Isfugl Vintergæst oktober - marts, ikke årlig
Vendehals Trækgæst maj og august - september, ikke årlig
Sortspætte Yngler, ses hele året
Stor Flagspætte Yngler, ses hele året
Lille Flagspætte Uregelmæssig ses hele året
Hedelærke Har ynglet, ses marts - april
Sanglærke Yngler, ses februar - november
Bjerglærke Uregelmæssig vintergæst, ses oktober - januar
Digesvale Trækgæst april - september
Landsvale Yngler, ses april - oktober
Bysvale Trækgæst april - september
Storpiber 3/4 - 25/4 1992, 23/9 2008
Skovpiber Trækgæst april - september
Engpiber Yngler, ses marts - oktober
Rødstrubet Piber Trækgæst maj og september, ikke årlig
Skærpiber Uregelmæssigt vintergæst, ses oktober - marts
Bjergpiber Første 26/12 1999, siden 7 obs, senest 25/2 2007
Gul Vipstjert Trækgæst maj og august - september
Bjergvipstjert Trækgæst marts - april og september - oktober
Hvid Vipstjert Yngler, ses marts - oktober
Silkehale Uregelmæssig vintergæst, ses oktober - april
Vandstær Første oktober 1976, siden 6 obs, sidst 26/10 2006
Gærdesmutte Yngler, ses hele året
Jernspurv Yngler, ses februar - oktober
Rødhals Yngler, ses hele året
Nattergal Yngler, ses maj - august
Blåhals Trækgæst maj
Husrødstjert Trækgæst april - maj og september - oktober Rødstjert Yngler, ses april - maj og august - september
Bynkefugl Trækgæst april - maj og august - september
Sortstrubet Bynkefugl 20/4 1975, 23/5 1975, 31/5 1980
Stenpikker Trækgæst april - maj og august - september
Ringdrossel Trækgæst april - maj
Solsort Yngler, ses hele året
Sjagger Vintergæst, ses september - maj
Sangdrossel Yngler, ses marts - oktober
Vindrossel Trækgæst marts - april og september - november
Misteldrossel Yngler, ses hele året
Græshoppesanger Yngler muligvis, ses maj
Savisanger Første 5/6 1992, siden 4 fugle, senest 14/5 2000
Sivsanger Har ynglet, ses maj - juni
Kærsanger Yngler, ses maj - august
Rørsanger Yngler, ses maj - september
Drosselrørsanger Har ynglet i 1970. Nu uregelmæssig, ses maj
Gulbug Trækgæst maj og juli - august
Høgesanger 1/9 1996, 19/8 2009
Gærdesanger Yngler, ses april - september
Tornsanger Yngler, ses maj - september
Havesanger Yngler, ses maj - september
Munk Yngler, ses april - september
Lundsanger 27/5 1997, 21/8 2004
Himalayasanger 29/10 – 2/11 2003
Skovsanger Trækgæst april - maj
Gransanger Yngler, ses april - oktober
Løvsanger Yngler, ses april - oktober
Fuglekonge Yngler, ses hele året
Rødtoppet Fuglekonge 18/4 1996 2, 17/5 2004, 26/10 2007
Grå Fluesnapper Trækgæst maj og august - september
Lille Fluesnapper 18/5 1980, 29/8 2008
Broget Fluesnapper Trækgæst maj og august - september
Skægmejse Yngler, ses hele året
Halemejse Yngler, ses hele året
Sumpmejse Yngler, ses hele året
Sortmejse Yngler, ses hele året
Blåmejse Yngler, ses hele året
Musvit Yngler, ses hele året
Spætmejse Yngler, ses hele året
Træløber Yngler, ses hele året
Pungmejse Har ynglet, ses april - november
Pirol 13/6 1981, siden 5 obs, senest 21/5 2008
Rødrygget Tornskade Yngler, ses maj - august
Stor Tornskade Vintergæst oktober - marts
Skovskade Yngler, ses hele året
Husskade Yngler, ses hele året
Nøddekrige Strejf- og trækgæst, ses hele året, ikke årlig
Allike Yngler, ses hele året
Råge Ses hele året
Sortkrage Har ynglet, ses hele året
Gråkrage Yngler, ses hele året
Ravn Ses hele året
Stær Yngler, ses februar - november
Gråspurv Yngler, ses hele året
Skovspurv Yngler, ses hele året
Bogfinke Yngler, ses hele året
Kvækerfinke Vintergæst oktober – april
Gulirisk 17/5 2007, 4/5 2008, 6/6 2008
Grønirisk Yngler, ses hele året
Stillits Yngler, ses hele året
Grønsisken Vintergæst september - april
Tornirisk Yngler, ses april - oktober
Bjergirisk Vintergæst oktober - marts
Stor Gråsisken Vintergæst
Lille Gråsisken Yngler sandsynligvis, ses hele året
Hvidsisken 31/12 1995 3, 25/3 2002 2, 29/11 2004
Hvidvinget Korsnæb 25/10 1990 2, siden 5 obs, senest 25/7 2008 4
Lille Korsnæb Yngler muligvis, ses hele året
Stor Korsnæb Uregelmæssig, ses oktober - april
Karmindompap Trækgæst maj, ikke årlig
Dompap Yngler, ses hele året
Kernebider Strejfgæst, ses hele året, ikke årlig
Lapværling Trækgæst marts - april og oktober, ikke årlig
Snespurv Vintergæst oktober - marts, ikke årlig
Gulspurv Yngler, ses hele året
Hortulan Trækgæst maj
Rørspurv Yngler, ses maj - august
Bomlærke Strejfgæst, ses hele året, ikke årlig

Kategori E: Arter (her 6), der må formodes at stamme fra fangenskab.

5/2 - 2010 Rørvig Fuglestation

Fakta
Kommune: Odsherred
Areal: 241 hektar
Ejerforhold: Staten

De tre alvorligste trusler:
- Dræning
- Færdsel
- Ræv

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Jagtbegrænsning
- Regulering af windsurfing
- Rævebekæmpelse

Sidevisninger
Denne måned: 107
Sidste måned: 218

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet