Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Arresø


fiskeørn, adult, Arresø/Sonneruo Skov

Status


IBA-Arresø er udvidet pr. 1.4.2009. Derfor er tal før og efter denne dato ikke nødvendigvis sammenlignelige. Fra 2009 og frem angiver tal i parentes antallet af ynglepar indefor den tidligere afgrænsning.

For rastende fugle henvises fra 2011 og for ynglende fugle fra henvises fra 2012 til menupunktet optællingsresultater og fokusarter.

Ynglefugle 2011:
Gråstrubet lappedykker 3-3 (1-1)
Skarv 467-467 (0-0)
Rørdrum 1-1 (0-0)
Grågås 78-78 (Tal fra Lille Lyngby Mose mangler)
Gravand 5-5 (0-0)
Knarand 3-3 (0-0)
Krikand 5-7 (0-0)
Atlingand 1-1 (Tal fra Lille Lyngby Mose mangler)
Skeand 10-12 (Tal fra Lille Lyngby Mose mangler)
Taffeland 2-3 (0-0)
Troldand 5-6 (0-0)
Hvinand 2-2 (2-2)
Hvepsevåge 1-1 (0-0)
Havørn 1-1 (0-0)
Rørhøg 9-9 (8-8)
Duehøg 2-2 (1-1)
Vagtel 2-3 (0-0)
Vandrikse 10-11 (6-6)
Strandskade 2-3 (0-0)
Lille Præstekrave 0-1 (0-0)
Vibe 19-23 (2-2)
Dobbeltbekkasin 1-1 (1-1)
Rødben 1-2 (0-0)
Svartbag 2-2 (0-0)
Huldue 2-3 (0-0)
Isfugl 1-1 (1-1)
Sortspætte 0-1 (0-1)
Lille Flagspætte 1-2 (0-1)
Misteldrossel 1-1 (1-1)
Græshoppesanger 5-6 (5-5)
Sivsanger 3-4 (1-1)
Skægmejse 5-6 (4-5)
Rødrygget tornskade 2-2 (1-1)

Ynglefugle 2010:
Lille lappedykker 0-0 (0-0)
Gråstrubet lappedykker 3-3 (0-0)
Skarv 521-521 (0-0)
Rørdrum 2-2 (2-2)
Fiskehejre 32-32 (30-30)
Grågås 80-80 (5-5)
Gravand 1-1 (0-0)
Knarand 2-3 (1-1)
Krikand 8-10 (0-0)
Atlingand 2-2 (1-1)
Skeand 7-9 (2-2)
Taffeland 4-4 (0-0)
Troldand 6-7 (0-0)
Havørn 1-1 (0-0)
Rørhøg 8-8 (7-7)
Duehøg 2-3 (1-2)
Vagtel 0-1 (0-1)
Vandrikse 11-11 (6-6)
Strandskade 3-5 (0-0)
Lille præstekrave 1-1 (0-0)
Vibe 18-22 (0-2)
Fjordterne 0-1 (0-0)
Huldue 4-4 (0-0)
Skovhornugle 1-1 (1-1)
Isfugl 0-1 (0-1)
Lille flagspætte 1-1 (0-0)
Nattergal 20-20 (17-17)
Bynkefugl 1-2 (0-1)
Sivsanger 1-1 (0-0)
Græshoppesanger 8-8 (8-8)
Kærsanger 23-23 (15-15)
Skægmejse 8-9 (8-9)
Pungmejse 0-1 (0-1)
Rødrygget tornskade 1-2 (0-1)
Ravn 1-1 (1-1)

Ynglefugle 2009:
Lille lappedykker 1-3 (0-1)
Toppet lappedykker 166-166 (151-151)
Gråstrubet lappedykker 4-4 (1-1)
Skarv: 1095-1095 (0)
Rørdrum 3-3 (2-2)
Fiskehejre 19-19 (8-8)
Knopsvane 10-11 (4-5)
Grågås 87-87 (11-11)
Gravand 1-2 (0-1)
Knarand 1-2 (0-1)
Atlingand 2-4 (2-3)
Skeand 3-6 (0-1)
Taffeland 2-2 (0-0)
Troldand 3-6 (0-0)
Hvepsevåge 1-1 (0-0)
Havørn 1-1 (0-0)
Rørhøg 13-13 (10-10) - hunner
Duehøg 3-3 (2-2)
Vandrikse 24-24 (19-19) - minimum
Strandskade 3-4 (0-0)
Lille præstekrave 0-1 (0-0)
Vibe 37-37 (19-19)
Svaleklire 0-1 (0-0)
Rødben 0-2 (0-0)
Huldue 6-6 (2-2)
Natugle 6-7 (5-6)
Skovhornugle 1-2 (1-2)
Isfugl 3-4 (2-2)
Nattergal 39-40 (33-33)
Bynkefugl 6-6 (4-4)
Sivsanger 0-2 (0-1)
Græshoppesanger 7-7 (6-6)
Savisanger 1-1 (0-0)
Kærsanger 18-18 (9-9)
Skægmejse 14-14 (14-14) - minimum
Rødrygget tornskade 2-4 (1-2)
Ravn 1-3 (0-2)
Kernebider 10-10 (8-8)

Status for ynglefugle, udpegede arter. 2008:
Rørdrum 3-3 par
Atlingand 0-2 par
Rørhøg 5-7 par
Duehøg 2-2 par
Vandrikse 14-14 par (minimun)
Isfugl 2-2 par
Skægmejse 6-7 par (minimum)
Ravn 1-1 par
Pungmejse 1-1 par

Status for ynglefugle, udpegede arter. 2007:
Rørdrum 4-5 par
Atlingand 2-2 par
Rørhøg 3-5 par
Rødrygget Tornskade 0 par
Hvepsevåge 0-1 par
Isfugl 1-1 par
Skægmejse 3-5 par
Ravn 0-1 par
Knopsvane 1-1 par
Vandrikse 4-5 par

Status for ynglefugle, udpegede arter 2006:
Rørdrum 1-1 par
Knopsvane 1-5 par
Hvepsevåge 1-1 par
Rørhøg 5-5 par
Vandrikse 3-3 par
Isfugl 1-2 par
Skægmejse 2-5 par
Rødr. Tornskade 1-1 par
Ravn 1-1 par


Rastende fugle (maxtal pr. år):

Toppet Lappedykker: 2006 1183, 2007 400, 2008 700, 2009 1790, 2010 400

Skarv: 2006 313, 2007 300, 2008 370, 2009 3000 (IBA udvidet)

Rørdrum 2009 2

Sølvhejre 2009 2

Grågås 2009 2595

Gråand 2009 2980

Troldand: 2006 5000, 2007 1200, 2008 5005, 2009 2064, 2010 300

Hvinand: 2004 180, 2006 1300, 2008 722, 2009 143

Lille Skallesluger: 2005 172, 2006 100, 2007 18, 2008 127, 2009 240, 2010 47

Stor Skallesluger:2004 3000, 2005 2950, 2006 4500, 2007 2000, 2008 4200, 2009 5950, 2010 1730

Rød Glente: 2006 2, 2009 1

Havørn: 2006 2, 2007 1, 2008 3, 2009 7, 2010 4

Rørhøg: 2006 5, 2007 2, 2008 6, 2009 26

Blå Kærhøg 2009 3

Duehøg 2009 3

Spurvehøg 2009 10

Musvåge 2009 30

Fiskeørn 2006 4, 2007 3, 2008 2, 2009 7, 2010 2

Lærkefalk 2009 2

Vandrefalk 2009 1, 2010 1

Plettet Rørvagtel: 2007 2

Trane 2009 4

Hjejle 2009 400

Vibe 2009 1090

Dobbeltbekkasin 2009 38

Storspove 2009 12

Dværgmåge 2009 5

Hættemåge: 2006 600, 2007 310, 2008 200, 2009 1000

Fjordterne: 2006 32, 2007 48, 2008 25, 2009 68

Sortterne 2009 6

Huldue 2009 28

Isfugl 2009 2

Sortspætte 2009 1

Digesvale 2009 1600

Sjagger 2009 1440

Skægmejse 2009 42

Stor Tornskade 2009 2

Ravn 2009 8

Fakta
Kommuner: Gribskov, Halsnæs, Hillerød
Areal: 5473 hektar
Ejerforhold: Næsten 100% statsejet

De tre alvorligste trusler:
- Motorbådssejlads
- Tilgroning
- Vandforurening

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Mindsket gødskning & gyllespredning
- Sejladsbegrænsning
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 207
Sidste måned: 224

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet