Kysten ved Nærå & Æbelø-området


Gyldensteens enge

Status


Flere grågæs.
Grågåsen er en art der er blevet mange flere af i området gennem de seneste år, især vinterbestanden er steget meget. Tidligere sås kun få grågæs i vintermånederne, men nu ses op til 2500 fugle i området fordelt med ca. lige mange på Gyldensteen og ved Nærå Strand. Det kan skyldes de mildere vintre, men også at der er mange flere vintersædmarker til at fouragere på.


Lysbuget knortegås.
Den lysbugede knortegås er begyndt at opholde sig i det nordfynske hver vinter. Den ses enten på vandet ved Mågeøerne eller på Fogense hvor den skifter mellem vandet ud for eller vintersædmarkerne, hvor den fouragerer. Antallet ligger oftest under 100, men der er dog set op til 105 i januar 2008. Det er over 1% af verdensbestanden som ligger på ca. 7000 fugle.Fakta
Kommune: Nordfyns
Areal: 13107 hektar
Ejerforhold: Staten og private lodsejere

De tre alvorligste trusler:
- Muslingefiskeri
- Ræv
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Ræve- og minkbekæmpelse
- Stop for muslingefiskeri
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 78
Sidste måned: 169

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet