Kysten ved Nærå & Æbelø-området

Nedenstående liste giver en oversigt over de dellokaliteter, som området er inddelt i. Ved at klikke på dem kan du få vist detaljerede oplysninger omkring den enkelte lokalitet.
I tilfælde af at der er observationer fra den enkelte lokalitet indenfor de seneste 30 dage, vises et link til disse efter lokaliteten.

Dræet
Drætlingen v/Drættegrund (ynglepar 2022)
Drættegrund m.m. (hav NV f/Dræet)
Ejlinge
Flyvesandet (se seneste obs.)
Fogense Pynt/Fogense Ø
Gyldensteen: Havet ud for inddæmningen og Langø
Gyldensteen: Langø Plantage (se seneste obs. - ynglepar 2022)
Gyldensteen: Reservatet (se seneste obs. - ynglepar 2022)
Hav V f/Bogense
Hav v/Æbelø
Hav Ø f/Æbelø Holm
Holm ved Agernæs Flak
Jersore (se seneste obs.)
Klinte Strand
Lindø + vade v/Jersore (se seneste obs. - ynglepar 2022)
Mågeøerne (se seneste obs. - ynglepar 2022)
Nærå Strand/Agernæs Flak
Strandenge v/Jersore (se seneste obs.)
Strandsøer & eng v/Store Stegø
Æbelø (ynglepar 2022)
Æbelø Holm
Østereng, Bogense
Ålebæk v/Gyldensteen (ynglepar 2022)

Fakta
Kommune: Nordfyns
Areal: 13107 hektar
Ejerforhold: Staten og private lodsejere

De tre alvorligste trusler:
- Muslingefiskeri
- Ræv
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Ræve- og minkbekæmpelse
- Stop for muslingefiskeri
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 79
Sidste måned: 169

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet