Tissø, Lille Åmose & Hallenslev Mose

På denne side vises en oversigt over lokalitetens fokusarter samt en opsummering af alle bearbejdede tællinger fra området. En bearbejdning er en samlet total for en optælling af alle områdets dellokaliteter.

Tabel 1. Fokusarter udvalgt på baggrund af deres rasteforekomst samt opsummering af bearbejdninger foretaget siden 2003 af lokalitetens caretakere.
Art Maksimumforekomst Antal bearb.Antal over 1 %-kriteriet
Pibesvane00
Sangsvane00
Tajgasædgås/Tundrasædgås00
Grågås00
Krikand00
Stor Skallesluger00
Blå Kærhøg00
Fiskeørn00
Rovterne00

Tabel 2. Fokusarter udvalgt på baggrund af deres yngleforekomst samt bearbejdninger af disse foretaget siden 2003 af lokalitetens caretakere.
Art Maksimumforekomst Antal bearb.
Rørdrum0
Rød Glente0
Havørn0
Rørhøg2 ynglepar i 2007 1
Fiskeørn0
Klyde5 ynglepar i 2007 1
Almindelig Ryle0
Brushane0
Fjordterne0
Dværgterne0
Isfugl0

Tabel 3. Opsummering af bearbejdninger samt generelle rapporteringer i DOFbasen af alle arter siden 2003.
ÅrRaste-tællingerRaste-bearb.Yngle-bearb.Observationer i DOFbasenYngleindtastninger i DOFbasen
20200005219 1 
20190005182 2 
20180006761 1 
20170007587 24 
20160007653 18 
201500010863 14 
20140009832 29 
20130007296 16 
20120005560 15 
20110004947 23 
20100004703 20 
20090004718 20 
20080003508 25 
20070042826 1 
20060003272 20 
20050005025 80 
20040003358 33 
20030001889 1 

Fakta
Kommune: Kalundborg
Areal: hektar
Ejerforhold:

De tre alvorligste trusler:
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Øget græsning

Sidevisninger
Denne måned: 63
Sidste måned: 332

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet