Tissø, Lille Åmose & Hallenslev Mose

Nedenstående liste giver en oversigt over de dellokaliteter, som området er inddelt i. Ved at klikke på dem kan du få vist detaljerede oplysninger omkring den enkelte lokalitet.
I tilfælde af at der er observationer fra den enkelte lokalitet indenfor de seneste 30 dage, vises et link til disse efter lokaliteten.

Bakkendrup mose
Bliden sø, Sæbygård
Klinteskoven ved Tissø
Lille Åmose - vest (se seneste obs. - ynglepar 2019)
Lille Åmose - Øst (se seneste obs.)
Maderne ved Tissø
Madesø (se seneste obs.)
Marielund Skov (ynglepar 2019)
Rye mose
Rørskov langs Tissø østbred (se seneste obs.)
Slambassiner ved Rye
Sæbygård Park
Tissø - samlet (se seneste obs.)
Tissø Roklub
Tissø vest (se seneste obs.)
Tissø øst ved Selchausdal (se seneste obs.)
Tissø, Enge i syd (se seneste obs.)
Ulstrup Mose/ Hallenslev Mose, nord (se seneste obs.)
Ulstrup Mose/ Hallenslev Mose, syd (se seneste obs.)

Fakta
Kommune: Kalundborg
Areal: 2887 hektar
Ejerforhold:

De tre alvorligste trusler:
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Øget græsning

Sidevisninger
Denne måned: 104
Sidste måned: 183

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet