Jægerspris Nordskov

På denne side vises en oversigt over lokalitetens fokusarter samt en opsummering af alle bearbejdede tællinger fra området. En bearbejdning er en samlet total for en optælling af alle områdets dellokaliteter.

Tabel 1. Fokusarter udvalgt på baggrund af deres yngleforekomst samt bearbejdninger af disse foretaget siden 2003 af lokalitetens caretakere.
Art Maksimumforekomst Antal bearb.
Hvepsevåge4 ynglepar i 2011 6
Duehøg3-4 ynglepar i 2013 5
Musvåge12 ynglepar i 2012 2
Huldue0
Natravn0
Sortspætte1-2 ynglepar i 2010 11
Lille Flagspætte0-1 ynglepar i 2013 2
Skovsanger9-11 ynglepar i 2012 3
Rødrygget Tornskade12-15 ynglepar i 2009 7
Ravn2-3 ynglepar i 2012 4

Tabel 2. Opsummering af bearbejdninger samt generelle rapporteringer i DOFbasen af alle arter siden 2003.
ÅrRaste-tællingerRaste-bearb.Yngle-bearb.Observationer i DOFbasenYngleindtastninger i DOFbasen
2022000292 1 
2021000981 2 
20200001559 1 
20190001664 5 
20180001612 17 
20170001486 16 
20160001109 17 
20150001268 14 
20140001173 10 
20130071159 125 
20120091344 55 
20110091213 89 
20100071296 49 
2009004810 32 
2008003910 26 
2007002632 3 
2006001241 1 
2005001119 2 
2004001122 1 
200300157 1 

Fakta
Kommune: Frederikssund
Areal: hektar
Ejerforhold:

De tre alvorligste trusler:
- Andeopdræt
- Skovdrift
- Skovhugst

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Ekstensiveret skovdrift
- Stop for andeopdræt
- Øget græsning

Sidevisninger
Denne måned: 94
Sidste måned: 101

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet