Jægerspris Nordskov

Status
I Nordskoven kan man møde de fleste almindelige skovfugle i Nordsjælland plus nogle af dem, der kræver meget plads. Det var i Nordskoven, at skovridder Vagn Holstein i 1940'erne og 1950'erne studerede og skrev sine bøger om Musvågen, Hvepsevågen, Duehøgen og Spurvehøgen. Alle fire arter findes stadig i Nordskoven, Duehøgen med 2-3 par, og Hvepsevågen med omkring 5 par. Ved den seneste Atlas-undersøgelse var Nordskoven et af kerneområderne i Danmark for Rødrygget Tornskade. Siden er den også her gået stærkt tilbage, men kig efter i hegn og skovbryn omkring Louisenholm, i buske på Nordskovsengene og i store, tørre rydninger i skoven, hvor der stadig ligger stød og grene i bunker.

Fakta
Kommune: Frederikssund
Areal: 1524 hektar
Ejerforhold: Kong Frederik VII's Stiftelse

De tre alvorligste trusler:
- Andeopdræt
- Skovdrift
- Skovhugst

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Ekstensiveret skovdrift
- Stop for andeopdræt
- Øget græsning

Sidevisninger
Denne måned: 91
Sidste måned: 101

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet