Søgård Mose

På denne side vises en oversigt over lokalitetens fokusarter samt en opsummering af alle bearbejdede tællinger fra området. En bearbejdning er en samlet total for en optælling af alle områdets dellokaliteter.

Tabel 1. Fokusarter udvalgt på baggrund af deres yngleforekomst samt bearbejdninger af disse foretaget siden 2003 af lokalitetens caretakere.
Art Maksimumforekomst Antal bearb.
Dobbeltbekkasin1-2 ynglepar i 2013 2
Fyrremejse1 ynglepar i 2013 3

Tabel 2. Opsummering af bearbejdninger samt generelle rapporteringer i DOFbasen af alle arter siden 2003.
ÅrRaste-tællingerRaste-bearb.Yngle-bearb.Observationer i DOFbasenYngleindtastninger i DOFbasen
202400032 
2023000727 
2022000834 3 
2021000885 13 
20200001201 35 
20190001094 24 
2018000737 41 
20170001126 20 
2016000862 28 
2015000678 22 
2014000703 17 
2013002609 29 
2012139 0809 53 
2011009833 46 
2010007664 43 
2009001798 61 
2008004619 46 
2007000385 5 
2006004299 37 
2005000274 79 
2004000171 67 
200300089 29 

Tabel 3. Datoer for alle rastefuglebearbejdninger foretaget for lokaliteten.
ÅrDatoer for rastefugletællinger
201220-maj

Fakta
Kommune: Aabenraa
Areal: hektar
Ejerforhold:

De tre alvorligste trusler:
- Dræning
- Tilgroning
- Vandforurening

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Ekstensiveret landbrug
- Vandstandshævning
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 160
Sidste måned: 138

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet