Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Søgård Mose


Udsigt over en sø i mosen

Beskrivelse
Søgård Mose omfatter 85 ha mose, vådområde, skov og landbrugsarealer. Fugleværnsfonden ejer ca. 17 ha af Søgård Moses centrale parti.


Adgangsforhold
Hvordan finder jeg Søgård Mose?

Søgård Mose ligger ved Søgård ca. 10 km syd for Aabenraa.

Reservatet finder du lidt øst for landevejen mellem Aabenraa og Kruså og lidt øst for Søgård.

Ved Søgård Hus skiltes der til et Fuglereservat med en parkeringsplads. Vejen ud i mosen er en ret ujævn markvej.

I mosen:
Ved indgangen til mosen er der en lille parkeringsplads med bord og bænk samt en informationsplanche. I en lille kasse på pladsen findes en informationsfolder med en kortfattet beskrivelse af reservatet.

Fra pladsen er der en sti ud til et observationstårn.
Herfra er der en flot udsigt over mosen og de nærmeste omgivelser.


Udnyttelse
I området omkring pakeringspladsen og fugletårnet har vi hegnet et areal ind og samgræsser det med vores nabo. En flok galoway kvæg hjælper os med at holde nyopvækst af selvsåede birkeplanter nede. Med tiden håber vi, at der i området udvikler sig til et græsklædt overgangsområde. Vi ser, at der i bunden af det afgnavede område, er ved at indvandre forskellige planter bl. a. hedelyng.

Fakta
Kommune: Aabenraa
Areal: 85 hektar
Ejerforhold: Fugleværnsfonden og privatejet

De tre alvorligste trusler:
- Dræning
- Tilgroning
- Vandforurening

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Ekstensiveret landbrug
- Vandstandshævning
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 65
Sidste måned: 242

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet