Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Søgård Mose


Mosen klæder sig i hvidt i slutningen af maj. Den store mængde Tuekæruld blomstrer sammen med Bukkeblad, der er en plante der vokser i kanten af søerne.

Status
I løbet af sommeren er der gennemført 2 ynglefugletællinger, der har til formål af finde antallet af ynglefugle i mosen.
I tilfældig orden er der optalt følgende:
Lille lappedykker 2 par
Gråand 10-12 par
Troldand 2 - 3 par
Blishøne 4 par
Grønbenet rørhøne 1 par
Bynkefugl 3 par
Dobbeltbekasin 2 - 3 par
Rørspurv 4 - 5 par
Løvsanger 10 - 15 par
Misteldrossel 1 par
Solsort 4 par
Fyremejse 1 par
Bogfinke 5 par
Gransanger 4 par
Musvit 5 par
Stær 1 par
Blåmejse 3 par
Topmejse 1 par
Dompap 1 par

Fakta
Kommune: Aabenraa
Areal: 85 hektar
Ejerforhold: Fugleværnsfonden og privatejet

De tre alvorligste trusler:
- Dræning
- Tilgroning
- Vandforurening

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Ekstensiveret landbrug
- Vandstandshævning
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 128
Sidste måned: 242

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet