Søgård Mose


Ryddet central del af mosen set mod nord fra P-pladsen

Beskyttelse
Hedemosen er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens generelle bestemmelser i § 3.

I vandmiljøplan II er mosen udlagt som et lavbundsareal, der har til hensigt at mindske udledningen af kvælstof til de indre danske farvande.

I Sønderjyllands Amts regionsplan er Søgård Mose udlagt som et naturområde. Amtet har udlagt en biologisk kooridor gennem området, der forbinder landskabet omkring Gejl Å syd for Søgård Mose med Søgård Sø og Hostrup Sø nord og vest for Søgård Mose.

Fakta
Kommune: Aabenraa
Areal: 85 hektar
Ejerforhold: Fugleværnsfonden og privatejet

De tre alvorligste trusler:
- Dræning
- Tilgroning
- Vandforurening

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Ekstensiveret landbrug
- Vandstandshævning
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 159
Sidste måned: 138

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet