Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Skove og heder ved Bryrup

På denne side vises en oversigt over lokalitetens fokusarter samt en opsummering af alle bearbejdede tællinger fra området. En bearbejdning er en samlet total for en optælling af alle områdets dellokaliteter.

Tabel 1. Fokusarter udvalgt på baggrund af deres rasteforekomst samt opsummering af bearbejdninger foretaget siden 2003 af lokalitetens caretakere.
Art Maksimumforekomst Antal bearb.Antal over 1 %-kriteriet
Havørn00
Blå Kærhøg00
Kongeørn00
Fiskeørn00
Vandrefalk00
Trane00
Vandstær00
Stor Tornskade00

Tabel 2. Fokusarter udvalgt på baggrund af deres yngleforekomst samt bearbejdninger af disse foretaget siden 2003 af lokalitetens caretakere.
Art Maksimumforekomst Antal bearb.
Grågås0
Krikand0
Hvepsevåge0
Rød Glente0
Rørhøg0
Duehøg0
Lærkefalk0
Dobbeltbekkasin0
Skovsneppe0
Svaleklire0
Huldue0
Stor Hornugle0
Natravn0
Isfugl0
Vendehals0
Grønspætte0
Sortspætte0
Hedelærke0
Bjergvipstjert0
Vandstær0
Bynkefugl0
Sortstrubet Bynkefugl0
Rødrygget Tornskade0
Ravn0

Tabel 3. Opsummering af bearbejdninger samt generelle rapporteringer i DOFbasen af alle arter siden 2003.
ÅrRaste-tællingerRaste-bearb.Yngle-bearb.Observationer i DOFbasenYngleindtastninger i DOFbasen
20240004094 12 
20230008611 2 
202200012711 7 
20210009268 4 
202000018261 8 
201900011391 
20180006366 5 
20170003787 2 
20160003033 4 
20150007373 5 
20140003213 3 
20130001120 9 
20120001426 14 
20110001320 4 
20100001202 14 
20090001596 32 
20080001751 45 
20070001263 16 
2006000846 25 
20050001043 48 
2004000916 52 
2003000456 43 

Fakta
Kommuner: Horsens, Ikast-Brande, Silkeborg
Areal: hektar
Ejerforhold:

De tre alvorligste trusler:
- Dræning
- Tilgroning
- Tilplantning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Ekstensiveret skovdrift
- Vandstandshævning
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 73
Sidste måned: 122

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet