Skove og heder ved Bryrup

Nedenstående liste giver en oversigt over de dellokaliteter, som området er inddelt i. Ved at klikke på dem kan du få vist detaljerede oplysninger omkring den enkelte lokalitet.
I tilfælde af at der er observationer fra den enkelte lokalitet indenfor de seneste 30 dage, vises et link til disse efter lokaliteten.

Ansø Enge (se seneste obs.)
Ansø Mølle/Møllegård (se seneste obs.)
Bøgelund Banke
Børgelund Plantage
Fuglebeskyttelseområde øst for Godthåb Høje
Galgebakke hede Tingdal (se seneste obs.)
Grane Langsø
Grane Plantage (se seneste obs.)
Halle Sø
Hampen Sø (se seneste obs.)
Kalgård Sø ved Bryrup (se seneste obs.)
Kalskov/Løvedal
Kolsø i Skærbækdalen
Kongsø Hede (se seneste obs.)
Kongsø Plantage (se seneste obs.)
Kongsø Sø
Kragsø
Kulsø ved Bryrup
Kvindsø
Langbjerg Plantage
Langkær ved Velling Igelsø
Lystrup Å, Kulsø-Salten Å
Løvet Skov
Mattrup Å
Palsgård Statsskov
Rævsø
Sepstrup Sande (se seneste obs.)
Skærbæk Plantage (se seneste obs.)
Skærbækdalen
Snabe Igelsø
Snabegård Plantage (se seneste obs.)
Stigsholm Sø
Store Hjøllund Plantage (se seneste obs.)
Torup Sø (se seneste obs.)
Velling Igelsø
Velling Kalv
Velling Skov (se seneste obs.)
Vrads Sande (se seneste obs.)
Vrads Sande, søen på, (se seneste obs.)

Fakta
Kommuner: Horsens, Ikast-Brande, Silkeborg
Areal: 5414 hektar
Ejerforhold: hovedsageligt private

De tre alvorligste trusler:
- Dræning
- Tilgroning
- Tilplantning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Ekstensiveret skovdrift
- Vandstandshævning
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 65
Sidste måned: 96

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet