Skove og heder ved Bryrup

Beskyttelse
Vrads Sande (146 ha.) samt Snabegård-området (328 ha.) er fredet. Desuden er Tingdalssøerne, Rævsø, Grane Langsø, Kalgård Sø og Kongsø fredet.
EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 34.
Hele området er en del af habitatområde H49.

Grundlag
Området er udpeget som fuglebeskyttelsesområde på grund af ynglende liste-1 arter; hvepsevåge, sortspætte og isfugl.
Herudover forekommer yderligere en række sjældne ynglefugle i området. Her skal nævnes natravn, sortspætte, hedelærke, rødrygget tornskade, stor tornskade og ravn.

Fakta
Kommuner: Horsens, Ikast-Brande, Silkeborg
Areal: 5414 hektar
Ejerforhold: hovedsageligt private

De tre alvorligste trusler:
- Dræning
- Tilgroning
- Tilplantning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Ekstensiveret skovdrift
- Vandstandshævning
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 68
Sidste måned: 96

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet