Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Skove og heder ved Bryrup

Sidste nyt
26-05-2010: Lørdag d. 1. maj afholdt caretakergruppen for IBA-34 områdets første koordinerede tælling siden 2008. Seks mand mødte op klar til at gå i aktion: Jes Sig Andersen, Erik Bisballe Jensen, Erik Balle, Stig Frøjk, Andreas Winding Mønsted og Jacob Meier.

Med de relativt få deltagere kunne hele området ikke dækkes. I denne omgang valgte vi følgende lokaliteter ud: Vrads Sande, Bøgelund Banke og den sydlige del af Skærbæk Plantage samt Sepstrup Sande og Skærbækdalen.

Vi havde valgt at sætte fokus på områdets Hedelærker. Hedelærke er en af seks arter, som er på udpegningsgrundlaget for området. Ud over tælling af Hedelærke var også tælling af Sortspætte, Grønspætte, Vendehals, Stor Tornskade og Sortstrubet bynkefugl på programmet.

Resultatet af tællingen kan ses herunder (Kun nøglearter eller rastefugle i meget store tal indgår her)
Hedelærke 9 (6 på Sepstrup Sande, 2 på Vrads Sande og en enkelt OF Skærbæk Plantage)
Sortspætte 1 (TH Sepstrup Sande)
Sortstrubet Bynkefugl 4 (3 på Vrads Sande og 1 på Sepstrup Sande)
Bynkefugl (2 Sepstrup Sande)
Løvsanger 152 (langt flest i Skærbæk Plantage)
Skovpiber 68 (fordelt på Sepstrup Sande og Vrads Sande)

Næste tælling i området er d. 12 juni, hvor vi vil forsøge os med at tælle områdets hvepsevåger. En opgave som bliver meget spændende, men med garanti ikke let.


26-05-2010: Så er der første fugle af rødrygget tornskade set i området. De første er meldt ind af JBa d. 18 maj som 1 par. Siden er der set yderligere en han i området, så vi nu er på tre fugle i alt.

11-06-2006: Natravnetælling 11-06-2006, kl. 22-24:

6 personer mødte op til denne hastigt indkaldte tælling. Vi fordelte os i 3 grupper.
Kun Sepstrup Sande "gav pote":
5 syngende hanner. Også kald og territorieflugt.


06-06-2006: Spredte iagttagelser siden tællingen 01-04-2006:
16-04: Stor tornskade, 1, Sepstrup Sande
02-05: Skovsneppe, 1 parringsflugt, Snabegård Skov
11-05: Knopsvane, 41 rastende i Stigsholm Sø
11-05: Mudderklire, 21 - - - .
15-05: Duehøg, 1 over Torup Sø
12-05: Stor Tornskade, 2 (par), Vrads Sande.
31-05: Natugle m. unge(r) i kasse ved Lystrup Å.
31-05: Ravn på rede (m. unger) nær Velling Koller.
04-06: Havørn, 2 imm. Ansø enge (også set 05-06)
06-06: Hvepsevåge, 1 ved Hampen Sø.
Hele perioden: Stor hornugle, par m. 1 unge i gl. musvågerede ved Halle Sø.


01-04-2006: Fugletælling i IBA 34 (Skove og heder ved Bryrup)

Ti personer mødte op ved Vrads kirke lørdag d. 1. april og fik tildelt hver sit delområde.
Kl. 12 mødtes vi igen sammesteds – mere eller mindre regnvåde. Resultatet for de mere interessante arter så således ud (her er også medtaget Andreas Winding Mønsteds observationer fra Velling Skov tidligere på morgenen):

Grågås 32 (tegn på yngel på to lokaliteter)
Havørn 1 (over Torup Sø)
Duehøg 1 (territoriekald i Kongsø Pl.)
Fiskeørn 1 (lettede fra træ ved Kalgård Sø)
Dobbeltbekkasin 4 (terr. adfærd, Ansø Enge)
Huldue 9 (Velling Skov og Palsgård Skov)
Isfugl 1 (Boestbæk)
Grønspætte 21 (aktiv i hele området)
Sortspætte 10 (heraf 4 i Velling Skov)
Hedelærke 1 (sang i Skærbækdalen)
Bjergvipstjert 4 (par i Skærbæk og Lillebæk)
Misteldrossel 4 (syngende)
Vandstær 4 (1 Skærbæk, 3 Lystrup Å)
Stor Tornskade 3 (2, Vrads Sande, 1 Stigsholm Sø)
Ravn 5 (heraf ynglepar i Velling Skov)
Lille korsnæb 13 (overflyvende forsk. steder)

Deltagere:
Stig Frøjk
Hans Knakkergaard
Andreas Winding Mønsted
Ernst Hjøllund
Peter Lange
Tove Tindall
Dorthe Bekkevold
Jes Sig Andersen
Mogens Erlandsen
Jens Muff
Jørgen Ballegaard
30-09-2005: To stk. Stor Tornskade ved søen på Vrads Sande.
Er det ynglefugle fra omegnen eller tidlige trækfugle fra nord?
Jørgen Ballegaard


28-09-2005: Status for ynglesæsonen 2005

Der er ikke foretaget større optællinger i området siden 5. juni.
Jeg ville gerne have haft en natravnetælling, men det må vi prøve på i 2006.
Ligeledes kunne jeg godt tænke mig en tidlig forårstælling med hedelærke, sortspætte, ravn, rovfugle, m.m. Det vil jeg vende tilbage til.

Der blev fundet en natravnerede med to æg lige uden for området i Hjøllund Plantage.
Jeg har set hvepsevåge i territorieflugt to steder ret sent på sommeren.
Stor Hornugle yngler lige uden for området nær St. Hjøllund.
Den sortstrubede bynkefugl fra d. 5. juni i Sepstrup Sande fik 3 unger på vingerne.

Jørgen Ballegaard


08-06-2005: Succesfuld tælling:
Grundlovsdag (05-06-2005) gennemførtes en tælling af primært Rødrygget Tornskade i de vidtstrakte plantage- og hedeområder vest for Bryrup.
11 tællere blev fordelt i området og fik 3 timer til rådighed. Resultatet blev (bl.a.):
Rødrygget tornskade 14-16 par (16-17 ha., 5 hu.)
Hedelærke 6 syngende
Bynkefugl 8 - - -
Sortstrubet bynkefugl 1 han + 3 juv.
Sortspætte 3 hørt
Grønspætte 3 - -
Isfugl 4 juv. (samme kuld)
Bjergvipstjert 1 hørt
Dobbeltbekkasin 4
Skovsanger 3 syngende
Lille korsnæb 27

Caretakergruppen satser på én eller flere improviserede natravnetællinger i sommerens løb + evt. en dagtælling med rovfugle og spætter.
(JBA)


26-05-2005: Caretakergruppen afholder ynglefugletælling i området søndag d. 5. juni. Vi mødes på p-pladsen ved Vrads Købmandsgård kl. 09.00. Tilmelding til Jørgen Ballegaard på jballegaard@mail.dk

00-00-0000:

Fakta
Kommuner: Horsens, Ikast-Brande, Silkeborg
Areal: 5414 hektar
Ejerforhold: hovedsageligt private

De tre alvorligste trusler:
- Dræning
- Tilgroning
- Tilplantning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Ekstensiveret skovdrift
- Vandstandshævning
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 42
Sidste måned: 122

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet