Vejen Mose

På denne side vises en oversigt over lokalitetens fokusarter samt en opsummering af alle bearbejdede tællinger fra området. En bearbejdning er en samlet total for en optælling af alle områdets dellokaliteter.

Tabel 1. Fokusarter udvalgt på baggrund af deres rasteforekomst samt opsummering af bearbejdninger foretaget siden 2003 af lokalitetens caretakere.
Art Maksimumforekomst Antal bearb.Antal over 1 %-kriteriet
Krikand14  2010-08-30 10
Blå Kærhøg00
Dobbeltbekkasin1  2010-10-21 10
Hvidklire3  2010-08-13 10
Svaleklire2  2010-08-30 20
Stor Tornskade1  2010-10-21 10

Tabel 2. Fokusarter udvalgt på baggrund af deres yngleforekomst samt bearbejdninger af disse foretaget siden 2003 af lokalitetens caretakere.
Art Maksimumforekomst Antal bearb.
Lille Lappedykker1 ynglepar i 2010 7
Hedehøg0
Vandrikse2-3 ynglepar i 2009 5
Engsnarre0
Trane1 ynglepar i 2011 4
Dobbeltbekkasin2 ynglepar i 2006 7
Tinksmed0
Nattergal3-4 ynglepar i 2007 6
Bynkefugl2 ynglepar i 2007 4
Græshoppesanger4-6 ynglepar i 2007 6
Kærsanger4-5 ynglepar i 2007 8
Halemejse1 ynglepar i 2011 2
Halemejse, Sydlig (ssp. europaeus)1-2 ynglepar i 2006 4
Fyrremejse1-2 ynglepar i 2011 4
Fyrremejse, Pilemejse (ssp. salicarius)0 ynglepar i 2006 1
Rødrygget Tornskade1 ynglepar i 2011 4

Tabel 3. Opsummering af bearbejdninger samt generelle rapporteringer i DOFbasen af alle arter siden 2003.
ÅrRaste-tællingerRaste-bearb.Yngle-bearb.Observationer i DOFbasenYngleindtastninger i DOFbasen
2023000335 
2022000454 
2021000204 
2020000310 
2019000128 
201800042 
201700016 
201600010 
201500029 
201400079 
2013000143 
201200099 10 
20110017190 
2010412 14246 
20090017213 16 
20080012387 
20070017441 
20060011415 
20050011467 
2004004157 
200300036 

Tabel 4. Datoer for alle rastefuglebearbejdninger foretaget for lokaliteten.
ÅrDatoer for rastefugletællinger
201021-okt, 24-sep, 30-aug, 13-aug

Fakta
Kommune: Vejen
Areal: hektar
Ejerforhold:

De tre alvorligste trusler:
- Dræning
- Tilgroning
- Vandforurening

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Deregulering af Mosekanalen
- Rydning af birk
- Vandstandshævning

Sidevisninger
Denne måned: 9
Sidste måned: 203

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet