Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Venø & Venø Sund


Sæler på Bradser Odde dec. 2006 Foto Henrik Rähr

Beskrivelse
VenøBeliggenhed
Ø umiddelbart nord for Struer

Beskrivelse
Venø, der er ca. 8 km. lang og op til 1,5 km. bred, er 646ha. stor, hvoraf strandenge, kær, kystnære områder m.m. udgør godt 100 ha. De største engarealer findes på Tørsodde og Bradser Odde, der med deres beliggenhed danner Nørskov Vig. Yderligere findes der sumpede engstrækninger ved Rønknæ, nord for Stodbjerg samt enkelte steder på øens østkyst.
De øvrige af Venøs kyststrækninger består af sandede strande, tørre græsbevoksede arealer og flere strandsøer. De centrale dele af Venø afgrænses naturligt af høje skrænter, hvoraf flere har en ret anseelig højde, f.eks. Forstov Bakke på 27 m. og Stodbjerg på 13 m. Store dele af områderne mellem Stodbjerg og Nørskov Vig består af dyrkede marker og små granplantager.

IBA-lokaliteten omfatter også kyststrækningerne nord for Struer, Venø Sund og farvandet omkring Venø, der ikke omtales nærmere her. På disse sider behandles kun selve øen Venø.
Adgangsforhold
Der er kun mulighed for at komme til Venø med færgen, der sejler hvert 20. minut. Der er gode muligheder for at følge fuglelivet ved badestranden nord for Arkbjerg, ved strandsøerne mellem Venø By og Stodbjerg samt ved Rønknæ og Forstov Bakke. Det bedste område er Nørskov Vig. Man parkerer på P-pladsen og går ad en markvej til vigen. Man kan gå rundt om denne, men man skal dog have skoene af ved Bradser Odde, når man skal over udløbet til Limfjorden. Vandet når til lidt over knæerne.
Nørskov Vig er ynglefuglereservat, hvilket betyder, at der er adgang forbudt fra 1.4.-15.7., men man kan dog få meget ud af at gå til reservatgrænsen, hvor store dele kan overskues uden at forstyrre.

Udnyttelse
Der er landbrug på en stor del af øen. En del er også rekreativt område, sommerhuse, lejre m.v.

Fakta
Kommuner: Skive, Struer
Areal: 2926 hektar
Ejerforhold: Private gårde og husejere

De tre alvorligste trusler:
- Færdsel
- Mink
- Ræv

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Forbedret vandkvalitet
- Færdselsbegrænsning
- Ræve- og minkbekæmpelse

Sidevisninger
Denne måned: 201
Sidste måned: 179

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet