Vejen Mose


Vejen mose (Estrup mose)

Status
Sæsonen 2006 blev i sammenligning med 2005 et skuffende år med hensyn til obs. af følgende arter.

Nattergal 3 syngende fugle. / 2005 11 syngende fugle.
Græshoppesanger 1 syngende fugl / 2005 9 syngende fugle.
Rødrygget tornskade ingen ynglefund. 1-2 i 2005.

Ynglepar i 2006.

Lille lappedykker 1. Dobbeltbekkasin 2. Gravand 2. Grønbenet rørhøne 3.
Skovpiber 14. Kærsanger 9. Halemejse 1. Bynkefugl 2. Sumpmejse 2.
Fyrremejse sandsynlig ynglefugl 2 par.
Engsnare har ikke kunne obs. Trods gentagne natlyt på egnede lokaliteter.
Tinksmed er nok en saga blot som ynglefugl i Vejen mose på grund af tilgroning ved søerne.

Efterår 2006.
Rasteplads for op til 25 Dobbeltbekkasin.
Rasteplads for op til 40 Krikænder.
Vinterraste og overnatningsplads for 2 til 4 Blå kærhøg.
Vinterrast for 1 Stor tornskade.

Fakta
Kommune: Vejen
Areal: 461 hektar
Ejerforhold: Privat ejet , Mange lodsejere

De tre alvorligste trusler:
- Dræning
- Tilgroning
- Vandforurening

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Deregulering af Mosekanalen
- Rydning af birk
- Vandstandshævning

Sidevisninger
Denne måned: 4
Sidste måned: 203

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet